K. skjærer treskulpturer inspirert av middelalderskulptur. Han har også bygd større modeller med fullt interiør av Nidarosdomen og Værnes kirke. Modellene ble brannskadet i 1981, men Nidaros-modellen er under restaurering.