Faktaboks

Christian Fredrik Schjøtt
Født
23. desember 1921, Bergen
Død
25. desember 1964, samme sted

S. var et utpreget koloristisk talent som utviklet seg uavhengig av tidens kunstretninger. Han malte landskaps- og bybilder, portretter og stilleben. Fargen var hans fornemste uttrykksmiddel, ofte på bekostning av en klar og presis form. I de tidlige malerier holdt han seg til naturformene og lokalfargene, som i det lille Øvre Sandviksvei (ca. 1940) og Selvportrett med hatt (ca. 1942). Allerede her fornemmer man den litt melankolske tone som senere ble karakteristisk for S. Han fant fram til en egen vag og antydende tegning og en dypstemt, ofte gråtonet koloritt med ulmende røde farger som kontrast til grønne. Etter hvert fikk fargen et friere spill, samtidig som den lysnet og ble renere. De siste årenes bilder viste til dels dristige forenklinger, som Mot høst (1959) uttrykt i farger og strøk, og det store bildet Fra Assistentkirkegården (1961). S.' portretter var gjennomgående strammere i formgivningen og viste evnen til å forene en følsom karakteristikk med et malerisk uttrykk, bl.a. Dame med hatt (utst. 1950), portrettene av hustruen, Sigrid (ca. 1952) og Figur i interiør (1957-58), og August Joachim Schjøtt (ca. 1958). I 1960 viste S. også bilder malt i et robust, men billedskapende svart og svartgrått. Fra 1961, noen år før sin tidlige død, mistet S. synet og arbeidet en tid med erindringsbilder basert på motiver fra Bergen. Minneutstillingen som ble holdt i Bergen og Oslo, viste et representativt utvalg av hans produksjon.

Familierelasjoner

Gift med

 • Sigrid

Utdannelse

 • Elev av Gabriel Dahl og Ole B. Eydes malerskoler, Bergen 1940-45
 • elev av Rolf Rudes malerskole, Oslo 1946-47
 • Studieatelieret, Bergen under Alexander Klingspor og Alf-Jørgen Aas 1950-53

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bergen kommunes stipend 1949
 • Studieopphold i Paris 1949

Stillinger, medlemskap og verv

 • Malerskole i Bergen fra 1950 sammen med Henry Nielsen
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Bergen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Hilmar Rekstens samling, Bergen

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1945
 • Bergens Kunstforening, 1948
 • Bergens Kunstforening, 1950
 • Paus Knudsens kunsthandel, Bergen, 1956
 • Aalesunds Kunstforening, 1958
 • Didr. Andersen & Søn, Bergen, 1960
 • Minneutst., Bergens Kunstforening
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1967

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutst., 1945
 • Vestlandsutst., 1947
 • Vestlandsutst., 1952-1956
 • Vestlandsutst., 1958-1960
 • Vestlandsutst., 1962
 • Syv malere, Bergens Kunstforening, 1952
 • Syv malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Bergens Kunstforening, 1958
 • Norske malere (2), Bergens Kunstforening, 1952
 • 125 års jub.utst., Bergens Kunstforening, 1963
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970

Portretter

 • Dekorasjon Muncks fabrikker, Bergen (1949)
 • Selvportretter (olje): med hatt (ca. 1942) katalognr. 2
 • (ca. 1942) katalognr. 3
 • (Paris 1949) katalognr. 7
 • (1957) katalognr. 29
 • Med lue (1958) katalognr. 30 (alle minneutst. 1967
 • Selvportrett med pipe (1958) gjengitt i O. Rønning Johannesen: For den bildende kunst, Bergen 1963, s. 73.

Litteratur

 • Bonytt, 1948, s. 48
 • Bonytt, 1952, s. 137
 • Kunst og Kultur, 1958, s. 52
 • O. Thue, Kunst og Kultur, 1967, s. 181–82
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • B. Kaland, i katalog minneutst. Bergens Kunstforening og Kunstnernes Hus, Oslo, 1967, (ill.)
 • Hordaland og Bergen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register Aviser
 • T. Breivik, i Morgenavisen, 04.07.1950
 • T. Breivik, i Morgenavisen, 05.09.1950
 • T. Breivik, i Morgenavisen, 09.04.1955
 • K. Glambek, i Bergens Tidende, 02.09.1950
 • O. Simonnæs, i Bergens Arbeiderblad, 07.01.1952
 • O. Simonnæs, i Bergens Arbeiderblad, 10.01.1956
 • Bergens Tidende, 04.01.1956, (ill.)
 • Dagen, 14.01.1956
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 11.06.1957
 • Sunnmørspalte, 21.11.1958
 • Bergens Tidende, 28.09.1960
 • Morgenavisen, 06.04.1967
 • W. Stabell, Morgenavisen, 08.04.1967
 • O. Simonnæs, i Bergens Arbeiderblad, 08.04.1967, (ill.)
 • Bergens Tidende, 08.04.1967, (ill.)
 • Dagbladet, 27.05.1967, (ill.)
 • S. Steen Johnsen, i Aftenposten, 06.06.1967
 • J. F. Michelet, i Verdens Gang, 07.06.1967, (ill.)

Faktaboks

Christian Fredrik Schjøtt