B. fikk sin utdannelse som kunsthåndverker ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samtidig som han arbeidet i sin fars verksted. Men inntrykkene fra studiereisene økte hans interesse for billedhuggerkunsten. På Høstutstillingen 1940 debuterte B. med Ung mor, og i 1949 med grafikk og tegninger. Han har arbeidet store deler av sitt liv som gullsmed, som billedhugger er B. mer eller mindre selvlært. Likevel har han utført en rekke større offentlige monumenter. I 1952 utarbeidet han på oppdrag et minnesmerke over falne norske flyvere i North Weald, London. Det består av en monolitt med toppen uthugget i relieff. Helt til topps gikk han i 1954 da han vant konkurransen om Nordahl Grieg-monumentet i Bergen. B. valgte, i motsetning til f.eks. Hans Jacob Meyer, å lage en vanlig portrettstatue som framstiller dikteren stående med armene i siden. Kunstneren har gitt figuren spenst ved å utnytte diagonal-linjer som går helt fra plinten opp til hodet. Som medaljeskulptør og i andre arbeider av lite format har B. knyttet forbindelsen mellom gullsmedvirksomheten og billedhuggergjerningen, og dermed sluttet seg til en levende tradisjon i norsk kunsthistorie.