K. var assistent for Per Krohg under utsmykkingen av Sjømannsskolen i Oslo i 1922. Han har senere markert seg som den mest utpregede av våre glassmalere, bl.a. fordi han konsekvent har utarbeidet sine glassmalerier fra tegning til fullførelse. K.s form er sterkt bundet i middelalderens forbilder, men samtidig tilhørte han den gruppe av norske glassmalere som ble påvirket av Oluf Wold-Tornes dekorasjonsarbeider. Vinduene i Ljan kirke (ferdige 1931) viser særlig K.s evne til å utnytte glassmaleriets uttrykksmuligheter. Han har levert mural- og glassmalerier til ca. 30 kirker, bl.a. til kirkene på Høvik og Kolbotn og Den norske kirke i Rouen.