L. hadde sitt utgangspunkt i den naturalistiske tradisjon. I en impresjonistisk preget teknikk kom hennes sans for en fint avstemt, behersket koloritt tidlig til sin rett, og hun utviklet seg til en følsom portrettmaler. Ved enkelte bestillingsarbeider hendte det at hun ikke nådde utover den rent ytre likhet. I landskapsbilder og utsøkt raffinerte stilleben utfoldet hun et sobert fargesyn. Landskapene kan være fine studier i atmosfære og lys i en dempet, litt sløret koloritt. Hennes arbeider fremtrer som en kultivert intimkunst.