Faktaboks

Elsa Lystad
Lystad, Elsa Margarethe
Født
30. juli 1899, Oslo
Død
15. februar 1970, samme sted

L. hadde sitt utgangspunkt i den naturalistiske tradisjon. I en impresjonistisk preget teknikk kom hennes sans for en fint avstemt, behersket koloritt tidlig til sin rett, og hun utviklet seg til en følsom portrettmaler. Ved enkelte bestillingsarbeider hendte det at hun ikke nådde utover den rent ytre likhet. I landskapsbilder og utsøkt raffinerte stilleben utfoldet hun et sobert fargesyn. Landskapene kan være fine studier i atmosfære og lys i en dempet, litt sløret koloritt. Hennes arbeider fremtrer som en kultivert intimkunst.

Familierelasjoner

Datter av

 • Einar Lystad, banksjef
 • Elsa Munktell

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg høsten 1918
 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm 1920–22
 • elev av Werner Hoffmann i München 1922
 • Fernand Léger i Paris 1924

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1931
 • Statens stipend 1933, -34, -56
 • Studiereiser til München 1922
 • Paris 1924, -31, -36
 • Spania 1924
 • Italia 1928
 • USA 1939

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Bildende Kunstnerinners Forbund
 • Styre- og jurymedlem Oslo Kunstforening
 • medlem av Den faste Jury 1946–48

Priser, premier og utmerkelser

 • Kanslermedaljen for figurmaleri, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm 1920

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portretter, alle i olje: sokneprest, senere biskop Johannes Smidt, Ullern kirke, Oslo (1951)
 • Professor Birger Malling, Rikshospitalet, Oslo (1954)
 • H.r. justitiarius Sverre Grette, Høyesterett, Oslo (1957)
 • Rektor Sigurd P. Andersen, Norges Tekniske Høyskole (1960)
 • Biskop Henrik G. Hille, Hamar domkirke (1963)
 • I Luftforsvarets overkommando, Oslo: generalløytnantene Bjarne Øen (1952) og Odd Bull (1965)
 • På Ullevål sykehus, Oslo: professorene Christian Rosing Bull (1953), Peter M. Holst (1961) og Truls M. Leegaard (1963)
 • På NLH: professorene Julius Klykken Sandmo (1960), Johan G. Bøhmer (1962), Mikkel Ødelien (1966?), Samson Berge (1967), Knut Breirem (1967) og Johs. Høye (1968)
 • I Nordmanns-Forbundet, Oslo: professorene Didrik Arup Seip (1959) og Jacob S. Worm-Müller (1960)
 • I Det Norske Teatret, Oslo: skuespillerne Henny Skjønberg (1965), Øyvind Øyen (1965) og Dagmar Myhrvold (1966)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1933
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Oslo Kunstforening, 1955

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1926-1931
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1935-1937
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1948
 • Høstutstillingen, 1951-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1959
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963-1966
 • Høstutstillingen, 1969
 • Landsutstilling, Bergen, 1928
 • 15 norske kunstneres utstilling, København, 1930
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Bildende Kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Norske malerinners utstilling, London, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Les Femmes Artistes d'Europe, Paris, 1937
 • International Women Painters, Riverside Museum, New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1941
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Nordiske konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Portretter

 • Maleri utført av Agnes Hiorth gjengitt i Kunst og Kultur 1966 s. 41
 • Selvportrett (olje) utstilt Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening 1946, katalog nr. 54

Litteratur

 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 780
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 162 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 88, pl. 117
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 192
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 212, 262
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 279
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 164, 173 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 231
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 17, 48, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 41, 223
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 113
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 741
 • Haug, K., i Aftenposten, 22.02.1943
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.02.1943
 • Kaxrud, K., i Dagbladet, 24.02.1943
 • Durban, A., i Morgenbladet, 25.02.1943
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 08.11.1955
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.11.1955
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.11.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.11.1955, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Elsa Lystad