S. giftet seg til garden Sperstad og drev som skapsnekker og treskjærer ved siden av gardsdriften. Skapene og den enkle, flate bladskurden ligner noe på Sylfest Skrindes. S. laget en mengde vakre og godt oppbygde framskap, og står som treskjærer høyere enn Skrinde.