P. arbeidet på Fossum fra senest 1759 til 1809. De to jernverkene Bolvig og Fossum var forenet fra 1793 til 1803 og kopierte hverandres modeller. En del av Bolvig-ovnene, rokokko-ovner fra 1760- og 70-årene, er antagelig skåret av P., bl.a. rocailleverket har en karakteristisk S-sving i skjoldformen. Senere arbeidet P. i louis-seize-stil, også etter engelsk innflytelse, som bl.a. ses i vaseovnene. P. står mellom europeisk rokokko og norsk folkekunst. Arbeidene virker tørr og når aldri opp mot Henrik Bechs arbeider. Ovner med motivene Rettferdighet, Håpets anker og St. Mattheus, med enkle figurmotiver på riflet bunn, er blant hans beste. P. laget også møbler, der man kan finne igjen ovnsornamentikken fra en av Fossum-ovnene fra 1758.