S. arbeidet sammen med Jochum Rosone og Johan Reinholdt på Akershus festning i 1620-30 årene.

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 99
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 3, s. 200

Faktaboks

Hans Suante