S. arbeidet sammen med Jochum Rosone og Johan Reinholdt på Akershus festning i 1620-30 årene.