H. var assistent og praktiserende arkitekt i Hamburg og Berlin fram til 1916. Han hadde en rekke betydelige bygge- og planleggingsoppgaver og stod for oppførelse av forretningsgårder, leiegårder, villaer, boligområder for byggeselskap, skoler og sykehus. I et år var han arkitekt for Eigenheim Baugesellschaft vor Deutschland, der han planla og ledet byggingen av "egne hjem". Han var også i lengre tid ansatt hos arkitektene Fritz Höyer og Martin Haller. Da den første verdenskrig brøt ut, overtok han ledelsen av arkitekt Höyers kontor, og var i de første krigsårene utførende arkitekt ved oppførelse av Hamburg Amerikalinjens forretningsbygg og et par forretningsgårder, fabrikker og villaer. I 1916 ble M. ansatt som reguleringssjef i Bergen, og har følgelig vært av stor betydning for utformingen av de sentrale bystrøk etter bybrannen i 1916. I 1920 ble M. stadskonduktør og senere bygningssjef i Bergen, en stilling han hadde til etter 2. verdenskrig, da han flyttet tilbake til Hamburg. I Bergen har han utført få selvstendige byggeoppgaver, men har indirekte vært av stor betydning gjennom sitt arbeid innen bygnings- og reguleringsvesenet og de mange konkurransejuryer han var medlem av. De betydeligste bygningene han tegnet i Bergen var egen bolig i Fjellveien og nabohuset for Koren-Wiberg. Begge er meget gode eksempler på villaer i karakteristisk bergensstil, dvs. bygninger som bygger på og viderefører bergenske byggetradisjoner.