Det er uvisst kven U. lærde rosemåling av. Lokalt har truleg brørne Halvor og Knut Horne verka inspirerande på han. U. utvikla seg likevel til å bli meir sjølvstendig enn dei, og kan reknas som den beste blant Oppdalsmålarane i figurteikning. Bruk av figurmotiv karakteriserar dei få arbeida etter han, som t.d. menn i uniform, ryttarar, allegoriske figurar og gudane Mars, Janus og Bacchus. Ei dør på Skorem i Oppdal viser to gutar med utførleg framstilt anatomi, saman med C-forma rokokko-ornament og fyldige roser i asymmetrisk leik stramma opp av eit søylemotiv. Figurar og blomar er modellert med lys og skugge i sterke, men vel avstemte fargar.