G. har tydelegvis lært rosemålinga i Sata- Bæra- skulen. Hans første kjente arbeid skriv seg frå slutten av 1820-åra. Frå tidleg i 1830-åra finst nokre kister og skatoll, pryda med festlege, naivistiske blomeurner. Den seinare produksjonen, heilt fram til ca. 1860 er noko ujamn, teknikken er heller tørr og det er liten spennvidde i motiv og fargekomposisjon. G. er ein av de mange hallingmålarar det visast spor etter i Vestlandsbygdene.