Faktaboks

Thorben Viking Bille
Født
1. mai 1852, Fredriksvern, Stavern
Død
2. mars 1876, Christiania

B. begynte sin utdannelse som landskapsmaler i 1869. Han var først elev av J.F. Eckersberg og Philip Barlag. I 1871 reiste han til Weimar, hvor han ble elev av Theodor Joseph Hagen. I 1873 ble han Hans Gudes elev i Düsseldorf.

B. malte særlig høyfjells- og kystlandskaper fra Hardanger og Sognefjorden, bilder som ble mottatt med anerkjennelse. B. døde imidlertid før han hadde utviklet seg fullt ut som kunstner.

B. deltok på utstilling i Berlin. Han solgte bilder til Nord-deutsche Kunstverein, Kunstforeningen i Christiania i 1875 og to bilder til Slottet i Weimar.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Nielsine Bolette Harris
  • J. F. Bille, postmester, kapteinløytnant

Litteratur

  • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 267
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 29

Faktaboks

Thorben Viking Bille