Faktaboks

Simon Thorbjørnsen
Thorbjørnsen, Simon
Født
5. august 1879, Skien
Død
2. juni 1951, Oslo

Etter endt utdannelse bodde T. noen år i Kristiania I nesten 20 år var han så bosatt på Hedmark inntil han i 1923 vendte tilbake til hovedstaden. I hans tidlige produksjon inntok lanskapet en dominerende plass, mens stilleben med blomster og frukter stod sentralt i en periode fra omkring 1910 til midten av 1920-årene. Fra denne tid fortsatte han å veksle mellom blomsterbilder og landskaper, nå med hovedvekt på det siste. T. hentet sine motiver fra kysten, især fra Bohuslän, Hvaler og Hvasser, fra fjellet i Gudbrandsdalstraktene og Rondane og fra Mjøsbygdene. Mens de tidlige fjellbildene er robuste og holdt i en mer dypstemt tone, som røper innflytelse fra vennen Kristen Holbø, er kystbildene og de senere fjellbildene lysere og lettere. T. var en kultivert og ekte maler, men ikke egentlig noen nyskaper. Han holdt fast ved den naturalistiske tradisjon. Enkelte senimpresjonistiske trekk kan også spores. Han viste tidlig talent for det dekorative. Dette kommer klart til uttrykk i blomsterbildene hvor man kan merke en viss innflytelse fra Cézanne og Wold-Torne. Her benyttet han en kraftig koloritt som nok av og til kunne bli noe broket. Blant de beste arbeidene i genren kan fremheves det gobelinaktige Mot det blå tapet (1910-11). Høyest nådde han for øvrig i ungdomsarbeider som det stramt stiliserte, danskpregede Promenade (1904) og Unge aspe (1905, Bergen Billedgalleri). T. har også utført romdekorasjoner. I Stange Sparebank (1912) benyttet han dels motiver fra sagaen, dels symbolsk pregede motiver fra bondens liv. På Sandbu i Vågå (ca. 1922) har dekorasjonene et frodig folkloristisk preg. T. gjorde en betydelig innsats i flere kunstinstitusjoner, fremfor alt i Kunstnernes Hus, Oslo hvor han var intendant de første 16 år.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bredo Henrik Morgenstierne Thorbjørnsen, sorenskriver
 • Thrine Gløersen

Gift med

 • Marthe Cathrine Elisabeth Ree

Utdannelse

 • Harriet Backers malerskole 1899-1901
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, København 1901-02
 • Académie Colarossi og elev av Lucien Simon og Charles Cottet, Paris 1902-03

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1904, -05
 • Frits Thaulows stipend ca. 1905
 • Studiereise til Nederland 1902
 • England og Belgia 1903
 • Paris 1905
 • Danmark 1908
 • Italia 1922 og Tyskland
 • Studieopphold i København 1901-02
 • Paris 1902-03

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær Oslo Kunstforening 1928-30
 • sekretær Den faste Jury 1928-46
 • sekretær og kasserer Bildende Kunstneres Styre 1929-41
 • sekretær Statens Kunstakademi, Oslo 1930-38
 • intendant Kunstnernes Hus, Oslo 1930-46
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable San Francisco-utst. 1915
 • 3. premie i Utenriksdep.s konkurranse om utkast til konsulatskilt 1920
 • R. av den italienske Krone Orden 1932
 • R. av den belgiske Krone Orden 1935
 • R. av den ungarske orden Pro literis et artibus 1939
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1945
 • æresmedlem tilsynsrådet, Kunstnernes Hus, Oslo 1950

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykningsarbeider Stange Sparebank (1912)
 • For Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap, Bergen (1921)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Public Galleri of the Art Museum of Brighton
 • El Museum del Arte Moderno, Barcelona

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901-1905
 • Høstutstillingen, 1908-1909
 • Høstutstillingen, 1911
 • Høstutstillingen, 1913-1917
 • Høstutstillingen, 1919-1920
 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen
 • Høstutstillingen, 1925-1928
 • Høstutstillingen, 1930-1933
 • Høstutstillingen, 1935-1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1948
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Landsutst., 1909
 • Norwegische Künstler, 1912
 • Brighton-utst., 1913
 • Norsk utst., 1914
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • San Francisco-utst., 1915
 • Den norske utst., 1915
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, 1926
 • Exhibition of Norwegian Art, 1928
 • Barcelona-utst., 1929
 • Secession Norwegische Kunst, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932
 • Den norske utst., 1934
 • Norsk kunst, 1935
 • Norsk kunst idag, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den officielle norske kunstudst., 1947
 • Jubileumsutst., 1951
 • Hedemarken i norsk malerkunst, 1962

Portretter

 • Selvportrett (olje 1913) utst. Kunstnernes Hus, Oslo 1957, katalog nr. 182, nr. 35
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (1944) gjengitt i Hamar Dagblad 23.1.1980

Eget forfatterskap

 • Glemte kunstnere, Kunst og Kultur, 1933, s. 49–62 (ill.)

Litteratur

 • Norske malere, utg. Kunstnerforbundet, 1912, s. 10 (ill.)
 • Illustreret Tidende, 1912-1913, s. [324] (ill.)
 • Simon Thorbjørnsens festdekorationer i Stange, Kunst og Kultur, 1913-1914, s. 62–64 (ill.)
 • Norges kunst, 1914, [upag.] (ill.), katalog jubileumsutst
 • Byggekunst, 1922, s. 84–86, 88 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1927, bd. 23, s. 379
 • Moderne norsk veggmaleri, 1928, s. 134, 136–37 (ill.)
 • Hvem er hvem?, 1930-1950
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1939, bd. 33, s. 83
 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 891
 • Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, 1946, s. 30, 46, 108, 147, 180, 182, 193, 202 (ill.)
 • Gudbrandsdalen og malerne, 1948, s. 79, 90–92 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 76
 • Trondhjems kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • i Simon Thorbjørnsen 1879-1951, 1957, (ill.), katalog nr. 182, Kunstnernes Hus
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1958, bd. 4, s. 460
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, register
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1969, bd. 16, s. 249–50
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 25, 135, 252
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 164
 • Kunstnernes Hus 1930-1980, 1980, s. 47, 76, 201, 228, 230
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
 • i Verdens Gang, 12.10.1904
 • i Aftenposten, 15.03.1907
 • i Aftenposten, 01.11.1908
 • i Morgenbladet, 17.03.1907
 • Dagbladet, 04.02.1910
 • i Aftenposten, 11.02.1910
 • i Morgenbladet, 15.02.1910
 • i Dagens Nyt, 17.02.1910
 • Bergens Aftenblad, 14.04.1910
 • i Dagbladet, 24.04.1912
 • i Morgenbladet, 24.04.1912
 • Bergens Aftenblad, 25.11.1912
 • Hamar Stiftstidende, 08.11.1913
 • Aftenposten, 10.02.1914
 • i Dagbladet, 12.02.1914
 • Verdens Gang, 13.02.1914
 • Hamar Stiftstidende, 23.05.1916
 • i Morgenbladet, 05.01.1918
 • i Dagbladet, 06.01.1918
 • i Tidens Tegn, 10.01.1918
 • i Tidens Tegn, 01.12.1920
 • i Dagbladet, 03.03.1924
 • i Arbeiderbladet, 05.03.1924
 • i Morgenposten, 06.03.1924, (ill.)
 • i Dagbladet, 23.01.1957
 • i Morgenbladet, 23.01.1957
 • i Verdens Gang, 24.01.1957, (ill.)
 • i Aftenposten, 25.01.1957
 • i Morgenposten, 26.01.1957
 • Hamar Dagblad, 23.01.1980, (ill.)

Arkivalia

 • Zahrtmanns malerskole 1885-1908, 1976, s. 25, 117, 129, 157, 182, magistergradsavhandling