I 1699 dømt i Bergen for bønhaseri og falsk arbeide. I 1702 borgerskap som filigranarbeider i Christiania, i 1703 privilegium som eneste filigranarbeider i byen. Filigranarbeide var internasjonal mote fra slutten av 1600-årene og noen årtier fremover. A. er den første norske filigranarbeider vi kjenner arbeider av, og han har laget det første stemplede smykke vi vet om av en Christiania-gullsmed. Skiftet etter ham og hans kone i 1724 viser at smykker var hans spesialitet. Hans stempel er LA i oval. Ialt 11 arbeider er kjent.