Faktaboks

Ingeborg Jensen
Født
29. januar 1884, Kristiania
Død
20. mars 1946, Oslo

J. fulgte tradisjonen fra Harriet Backer. Som en av de første elever på Kunstakademiet debuterte hun i 1909 på Høstutstillingen og på De unges utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. Hun malte landskap, portretter og blomster. Hennes malerier er utført med et naturalistisk uttrykk i dempede gråtoner. Interiør (1911) med de nitide detaljer er typisk. I Kirkegård i Romsdal (1918) er strøket friere og fargen dristigere. Etter at Frida Schioldborg, hennes malerkollega og gode venninne, døde, ble J. syk. Det tok tid for henne å komme i gang med malingen igjen, men etter dette malte hun sine beste ting. Formspråket ble mer forenklet, og hun beholdt den gråstemte fargen som gjennomgående gir bildene en melankolsk karakter. Dette gjelder først og fremst portrettene, som ble hennes vesentligste innsats som maler. Felles for landskapsbilder som Morgen i Homansbyen (1932), Sprenpiggen (1938, Nasjonalgalleriet, Oslo), Kvitsand ved Røros (1939), og Vår i Flatdal (1939) er den lyriske, vårlige og stillferdige tolkning av naturen. Av J.s portretter er disse representative: maleren Kristofer Holst (1910), Ung pike (1921, Nasjonalgalleriet), Birgit (1933, Nasjonalgalleriet) og billedhuggeren Maja Refsum (1938). Birgit har det samme fjerne og elegiske uttrykk som preger hennes selvportrett og flere andre av hennes kvinneportretter. Maleriets gråtone er gjennomført, modellens kjole er grå og bakgrunnen blågrå. Den unge piken sitter avslappet med hendene i fanget, og blikket er innadvendt og drømmende.

Familierelasjoner

Datter av

 • Wilhelm Jensen, kjøpmann
 • Kristine Berg

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland 1900–01
 • Harriet Backers malerskole 1902–03
 • Académie Colarossi under Christian Krohg 3 md. i 1907
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1909–10
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Oluf Wold-Torne 1915

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1907 (?)
 • Opphold i Paris 8 md. 1907–08
 • reise til Italia med 2 md. opphold i Firenze 1920
 • kortere opphold i Firenze og Roma i 1926

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1925
 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1942

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1909-1913
 • Høstutstillingen, Oslo, 1916-1917
 • Høstutstillingen, Oslo, 1919
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921-1922
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1927
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1933
 • Høstutstillingen, Oslo, 1936
 • Høstutstillingen, Oslo, 1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1909
 • De unges utst., Kristiania Kunstforening, 1911
 • Brightonutst., 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Nordiska Konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Portretter

 • Selvportrett (olje), gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 116

Litteratur

 • Aftenposten, 22.05.1911
 • Verdens Gang, 24.05.1911
 • Norske Intelligenssedler, 12.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 15.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 15.11.1914
 • Haug, K., i Aftenposten, 27.10.1917
 • Haug, K., i Aftenposten, 14.10.1919
 • Morgenposten, 14.10.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 10.10.1921
 • Lone, E., i Nationen, 12.10.1921
 • Tidens Tegn, 06.10.1922
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 124 (ill.)
 • katalog nr. 88, Kunstnernes Hus, Oslo, 1942
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 116 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Norske kvinneportretter, Oslo, 1945, s. 59, 61, 64, 85, pl. 86
 • Refsum, T., Ingeborg Jensen, Kunst og Kultur, 1948, s. 121–28 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 195–96
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 13, 43, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, spalte 315
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 93 (ill.), 211
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 479

Faktaboks

Ingeborg Jensen