E. arbeidet 1978/79 som vikarierende overlærer i frihåndstegning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Har deltatt på en rekke kollektivutstillinger siden begynnelsen av 1970, oftest med ganske små arbeider. Mot slutten av tiåret har han også vist at han fullt ut behersker et større format. E. arbeider i en halvabstrakt stil, og bygger opp bildet med markante, plastiske figurer, som i hans beste arbeider får en egen tung monumentalitet. Som maler arbeider han i en sterkt neddempet koloritt, som passer godt til de nokså tunge og rolige formene. Hans malerier er ikke av de mest høyrøstende, men de viser tyngde og stor sikkerhet i tegning og komposisjon. En stor kulltegning utført i 1979 til Politiskolen i Oslo, viser en dramatisk kraft og intensitet i forholdet mellom de store figurene som man ellers sjelden har sett i hans malerier.