B. har hatt flere dekorative oppdrag for Fredrikstad kommune, samt arbeidet som arkitekt og konsulent og illustratør i byens aviser, bl.a. i forbindelse med byens lokalhistorie og bygningsantikvariske interesser.