Faktaboks

Catharina Hermine Kølle
Født
29. februar 1788, Snarøya ved Christiania
Død
august 1859, Bergen

I 1803 flyttet familien til Kopervik og i 1807 til Holmen i Ulvik i Hardanger.

K. fikk litt tegne- og maleundervisning som meget ung på besøk hos sin morbror David Monrad i København. Ellers fikk hun antagelig den vanlige estetiske opplæring for unge damer på den tiden, i akvarellmaling, broderi og pianospill. K.s akvareller og skisser har et naivistisk preg med manglende kunnskaper om perspektiv og figurtegning og er i klare og sterke farger. K. er ellers mer kjent som vår første fotturist enn som maler. Blant annet drog hun tre turer fra Ulvik over Østlandet til Trøndelag. To ganger gikk hun gjennom Europa til Italia, første gang til Danmark i 1826 og siste gang til Genova da hun var 69 år gammel. K. vakte oppsikt i sine store beksømstøvler, med stokk i hånden og ransel på ryggen. Hun sa selv at hun var så stygg at ingen ville forgripe seg på henne. På reisene førte hun dagbøker og laget skisser av landskap, bygninger og spesielt kirkebygg. Hennes iaktagelsesevne og nøyaktige notater gir flere av bildene verdi som dokumentarstoff. Hjemme i Ulvik malte hun akvareller etter skissene.

227 akvareller og skisser er oppbevart ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Familierelasjoner

Datter av

 • Kristian Kølle, cand. theol.
 • Elisabet Monrad

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Fotturer i Norge og Europa bl.a. til Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Historisk Museum, Bergen
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Norsk Folkemuseum
 • Universitetsbiblioteket, Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Lillehammer sett med malerøyne, Lillehammer Bys malerisamling, 1967
 • Kvinnen og kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Vestland i bilder, ord og toner, Bergens Kunstforening, 1978
 • Hardanger folkemuseum, Utne, 1978
 • Kvinners Bilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982

Litteratur

 • Trondheim Adresseavisen, 21.07.1835
 • Trondheim Adresseavisen, 08.09.1859
 • Pavels, C., Dagbøger for aarene 1817–22, (Kristiania, 1892-1899, s. 186, 401
 • Norsk Folkemuseum årsberetning 1902, s. 19
 • Fett, H., i Morgenbladet, 20.07.1902
 • Hertzberg, N., Fra min barndom og ungdoms tid 1827–1856, (Kristiania, 1909, s. 32–33
 • Schnitler, C. W., Vore oldeforældres land, (Kristiania, 1910, nr. 14 (ill.)
 • Schnitler, C. W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 388
 • Hardanger historielag, Nordheimsund, 1920, s. 43–44, (tidsskrift)
 • Hardanger historielag, Nordheimsund, 1924, s. 1–17, (tidsskrift)
 • Nygaard, K., i Bergens Tidende, 11.05.1955
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 217
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register s. 565
 • Kolltveit, O., Granvin, Ulvik og Eidfjord, Bergen, 1977, bd. 1 s. 184, 366, 483 (ill.), bd. 2 s. 289 (ill.), 406–12 (ill.)
 • Morgenavisen, 17.01.1978, (ill.)
 • Vestland i bilder, ord og toner, 1978, katalog Bergens Kunstforening
 • Bergens Tidende, 30.05.1978
 • Morgenavisen, 10.07.1978, (ill.)
 • Veiteberg, J., i Sirene, Oslo, 1979, hefte 2 s. 18, 19, 31, 45 (ill.)
 • Wichstrøm, A., i katalog Kunstnerforbundet, Oslo, 1982, s. 12, 35