F. er jazz-musiker, og hans tidligste grafiske arbeider, fortrinnsvis i sort og hvitt, er abstrakte og gjennomført enkelt bygd opp, gjerne i store, hele flater i et nesten musikalsk-rytmisk billedspråk. En gruppe arbeider trykt i svart relieff og tidvis pålagt klare farger, har titler som antyder psykedeliske visjoner eller indre opplevelser. I 1974 forandres formspråket til halv-naturalistiske og tittel-løse portretter av forskjellige mennesketyper, skildret i ekspressiv ubalanse. Samme år viste han også en samling akvareller og gouacher som teknisk beveger seg fra spontane våt-strøk til spisspenslet filigransarbeid, ofte med nesten orientalsk intensitet i fargen. En del akvareller fra 1975 er i et figurativt, ofte skjematisk formspråk, med motiver hentet fra en delvis surrealistisk symbolverden. Titlene var lange, underfundige og understreket preget av eventyrlige illustrasjoner. F. har også laget enkelte rene naturstemninger.