O.s malerier fra 1960-årene var nonfigurative, holdt i en variert og følsom koloritt. Bildene gav inntrykk av å være naturinspirerte. Utover i 70-årene kommer opplevelsen av landskap, hav og båter tydelig fram med enhetlige fargeklanger av rødt, blått, gult og grønt. Malerienes store, lyse flater med laserende virkninger og små intense partier av kontrastfarger beholder imidlertid en abstrakt karakter. Naturmotivene er først og fremst utgangspunkt for arbeidet med form, farge og utnyttelse av billedflaten. Nasjonalgalleriet, Oslo eier Figur (1964), malt i uregelmessige felter i gråblå, gule, gråhvite og mattrøde toner, og landskapsobservasjonen Grønn måne (1975).