B. arbeider i flere grafiske teknikker, som koldnål, linoleumssnitt og serigrafi. Både de grafiske arbeidene, akvarellene og oljemaleriene viser landskaper og bymotiver i et figurativt formspråk.