V.s biografi er så godt som ukjent. Han kom til Norge ca. 1810. I Christiania var han medlem av Det dramatiske Selskab og en bekjent av forfatteren Mauritz Hansen. V. er skildret av Hansen i novellen Pastellmaleriet, skrevet 1836. I et brev fra 1831 sammenligner Hansen det å skrive mindreverdig litteratur med V.s fremgangsmåte der han "i sine Landskaber har klinet en heel Deel blinkende Farver paa Papiret, uden at gjøre Omridsets enkelte Dele med behørig Tid og Flid." Også i ettertid er den kunstneriske verdi av V.s produksjon blitt lavt vurdert. Fra hans virksomhet i Danmark kjennes Prospekt fra Frederiksdal (tidligere Statens Museum for Kunst, København, nå ukjent), Utsikt mot Kronborg fra Julebækshusene (1796, privat eie), Fra Asnæs med Kalundborg i bakgrunnen (Kalundborg og Omegn Museum) og landskapsmalerier på Schackenborg, malt 1810. For familien Collett malte V. landskapsdekorasjoner på Store Ullevål i Aker (1814, Oslo Bymuseum). Blant motivene er Selskap på Ullevål, Hagen på Ullevål med erkjentlighetstemplet og Landskap fra Ullevål. For Peter Anker dekorerte V. spisesalen på Bogstad gård i Aker. Blant motivene, som også viser lanskaper fra Nordmarka, er Folkefest på Bærums jernverk. Til Carl Johans kunstsamling i Paleet i Christiania leverte V. seks prospekter (Bygdøy Kongsgård). V. utførte også portretter. Statsrådinne Sørenssen og hennes barn (1828) og konsul Johannes Thrane med frue og sønn, utgjør sjeldne eksempler på gruppeportretter i norsk empire-maleri. Portrettet av Fredrik av Hessen (Eidsvoll Minne), er V.s eneste kjente signerte portrett. For øvrig kjennes portretter av Christian Magnus Falsen, Peder Anker, Otto og Tina Collett, kjøpmann Paul Clausen (Oslo Bymuseum) og Christian Frederik.