Faktaboks

Wilhelm Krogh-Fladmark
Født
26. august 1887, København
Død
6. desember 1980, Oslo

K.-F.s livsgjerning var delt mellom to store oppgaver, fortsettelsen av bestefarens firma og lærergjerning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania. Sitt firma drev han fram til å bli det største på sitt felt i hovedstaden, og han utførte utallige utsmykningsoppdrag både av offentlig og privat karakter, f.eks. på Det Kgl. Slott i Oslo. I mellomkrigstiden utførte K.-F. en rekke interessante restaureringsoppdrag, bl.a. Frogner kirke i Lier og Vestby kirke. K.-F. deltok ofte både som planlegger og utførende dekoratør ved utstillinger, f.eks. Jubilæumsutstillingen 1914, Nye Hjem 1920, Form og Farve 1924, utsmykkingen av Oslo til kronprinsparets bryllup 1929, Trondhjemsutstillingen 1930, Svensk Stil och Standard, Kunstindustrimuseet i Oslo 1933, Vi kan 1938, utsmykkingen av Oslo til kong Haakons og kronprinsfamiliens hjemkomst etter 2. verdenskrig 7. juni 1945. Som eldre arbeidet han for det meste som fargekonsulent, bl.a. for Vedlikeholdsjefen i Oslo. K.-F. var en eminent tegner og maler og har etterlatt seg et stort antall skisser, studier, oljemalerier og akvareller. Han var en dyktig portrettegner. Han var meget benyttet som tegner av bl.a. emblemer, diplomer, plakater. Han tegnet f.eks. det norske Svennebrev som fortsatt er i bruk (originalen, Norsk Folkemuseum).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Karine Margrethe von Krogh
 • Amund Christian Fladmark, grosserer

Gift med

 • (Kristiania med Bergljot Zeiner Henriksen

Utdannelse

 • Examen artium 1905
 • i lære hos sin bestefar Wilhelm Krogh, Kristiania
 • elev av teatermaler ved Det Kgl. Theater, København, Carl Lund 2 år
 • kunstak. København og Den Tekniske Skole samme sted 1908–09
 • École des Arts Décoratifs, Paris under Paul Follot, Académie Colarossi og andre malerskoler samme sted 1910–11
 • svenneprøve 1909, malermester 1910

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København 1907–09
 • Paris 1910–11
 • Mange kortere studiereiser i utlandet, bl.a. Nederland og Italia 1939

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1920–24, overlærer 1924–57
 • Medlem hovedstyret i Oslo Håndverks- og Industriforening, formann Tilsynsutvalget og medlem Utstillingsutvalget i samme
 • styremedlem Foreningen Brukskunst
 • medlem 2. avd. i Det industrielle Rettsvern 1935–57
 • medlem hovedkomiteen for Form og Farve-utstilling 1924 og Bergensutstilling 1928, og utsmykkingskomiteen for Vi kan utstilling 1938
 • medlem stipendiekomiteen for Houens legat
 • medlem Malermestrenes Forening (fra 1913), styremedlem og viseformann 1920
 • medlem ordenskollegiet for malermestrenes orden Den gyldne sparkel

Priser, premier og utmerkelser

 • Æresmedlem Oslo Håndverks- og Industriforening, innehadde foreningens hederstegn
 • Malermestrenes Forenings hederstegn Den gyldne sparkel 1938
 • R1 St. Olavs Orden 1954
 • medalje Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykkings- og vedlikeholdsarbeider: Det Kgl. Slott i Oslo, Oslo-skolene, Ullevål sykehus, Frydenlunds bryggeri, Norsk Arbeidsgiverforening, Frimurerlogen, Oslo-kinoene, Oslo Nye Teater, Continental Hotel, KNA Hotellet, Grand Hotel, Kunstnernes Hus, Ekebergrestauranten og Skansen restaurant (revet)
 • Restaureringsarbeider: Frogner kirke i Lier, Vestby kirke, Ås kirke (1929), Sarpsborg kirke (1929) samt festsalen på Frydenhaug ved Drammen i nyrokokko (1918)

Portretter

 • Oljemaleri utført av Eivind Engebretsen 1932 (privat eie) gjengitt i Billedkunstneren, Oslo 1981, hefte 1, s. 17

Litteratur

 • Oslo Håndverks- og Industriforening 1838–1938, Oslo, 1939, s. 201
 • Husbygging, Oslo, 1945, bd. 3, s. 410–428
 • Nyquist, K., Malermestrenes Forening i Oslo 1845–1945, Oslo, 1946, s. 68, 76, 79, 83, 89, 90
 • Haugstøl, H., Malerfirmaet Wilhelm Krogh 100 år, Oslo, 1954, s. 29
 • Bibow, H., Glimt fra malerfagets historie, Oslo, 1958, s. 94, 95
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1969, s. 287, 291, 301
 • Schulerud, M., På Grand i hundre år 1874–1974, Oslo, 1974, s. 251
 • Norges håndverksmestere, Stavanger, 1958, bd. 1, s. 306
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979
 • Maleren, Oslo, 1924, nr. 6, s. 1, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1928, s. 176, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1937, s. 162, s. 245–46, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1938, nr. 1, s. 2–4, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1954, s. 297–306, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1957, s. 244, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1962, s. 242, Tidsskrifter
 • Maleren, Oslo, 1977, nr. 8, s. 4, Tidsskrifter
 • Kunst og Kultur, 1935, s. 43
 • Billedkunstneren, Oslo, 1981, hefte 1, s. 17
 • Tidens Tegn, 13.12.1924, Aviser
 • Aftenposten, 30.10.1929
 • Aftenposten, 26.08.1937
 • Morgenbladet, 16.12.1954
 • Dagbladet, 09.12.1954
 • Aftenposten, 25.05.1957
 • Morgenbladet, 26.08.1957

Faktaboks

Wilhelm Krogh-Fladmark