K.-F.s livsgjerning var delt mellom to store oppgaver, fortsettelsen av bestefarens firma og lærergjerning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania. Sitt firma drev han fram til å bli det største på sitt felt i hovedstaden, og han utførte utallige utsmykningsoppdrag både av offentlig og privat karakter, f.eks. på Det Kgl. Slott i Oslo. I mellomkrigstiden utførte K.-F. en rekke interessante restaureringsoppdrag, bl.a. Frogner kirke i Lier og Vestby kirke. K.-F. deltok ofte både som planlegger og utførende dekoratør ved utstillinger, f.eks. Jubilæumsutstillingen 1914, Nye Hjem 1920, Form og Farve 1924, utsmykkingen av Oslo til kronprinsparets bryllup 1929, Trondhjemsutstillingen 1930, Svensk Stil och Standard, Kunstindustrimuseet i Oslo 1933, Vi kan 1938, utsmykkingen av Oslo til kong Haakons og kronprinsfamiliens hjemkomst etter 2. verdenskrig 7. juni 1945. Som eldre arbeidet han for det meste som fargekonsulent, bl.a. for Vedlikeholdsjefen i Oslo. K.-F. var en eminent tegner og maler og har etterlatt seg et stort antall skisser, studier, oljemalerier og akvareller. Han var en dyktig portrettegner. Han var meget benyttet som tegner av bl.a. emblemer, diplomer, plakater. Han tegnet f.eks. det norske Svennebrev som fortsatt er i bruk (originalen, Norsk Folkemuseum).