Andre opplysninger

  • Arbeidet i Vega kirke, Nordland.

Litteratur

  • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 2, s. 74

Faktaboks

Greger