Familierelasjoner

Sønn av

 • Reidar Stormoen
 • Hortense Maurud

Gift med

 • Magni Moren

Bosatt (pr 1982-1986)

Trondheim.

Utdannelse

Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, grafisk formgiving 1963–66; Kunsthaandværkskolen, København 1967; Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alf-Jørgen Aas 1967–69; Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, møbel- og innredningsarkitektur 1969-70.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Lorch-Schives legat 1969; 3%-fondets stipend 1971; Polsk statsstipend 1977–78; Statens vikarstipend for kunstnere 1980; Studieopphold i Warszawa 1977–78 (9 mndr.).

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer Universitetet i Trondheim , Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, Institutt for form og farge fra 1970, førsteamanuensis fra 1978; Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere; Norsk Billedhuggerforening; Kunstnerisk konsulent utsmykking av Marinteknisk senter, Trondheim 1980; Tinghuset, Trondheim 1983; Jurymedlem konkurranse om monument over de forulykkede ved Alexander Kielland-ulykken, Stavanger 1983.

Priser, premier og utmerkelser

Delt 3. premie i Norsk Kulturråds konkurranse om minnemedalje for 1100-års jubileet for rikssamlingen i Norge 1971; 1. premie utsmykking av passasjen under "lokket" ved Regjeringsbygningen arrangert av Oslo kommunes kunstsamlinger 1972; 1. premie utforming av utemiljø ved Universitetet i Trondheim , Norges Tekniske Høyskole, Bygningsavdelingen 1972; Innkjøpt i konkurransen om utsmykking av Konserthuset i Oslo; 1. premie utsmykking i Vestre gate, Universitetet i Trondheim 1980.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Relieff (betong 1974) og monumentalskulptur (1983), Bygningsingeniøravdelingen, Norges Tekniske Høyskole
 • Sceneteppe, Elverum folkehøgskole (1976)
 • Barneavdelingen, Regionsykehuset, Trondheim (1976)
 • Minnejetong, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim (1978)
 • Romkunstprosjekt, Norges lærerhøgskole, Universitetssenteret på Dragsvoll, Trondheim (1983)
 • Bergen Billedgalleri
 • Norsk Kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1968-1969
 • Høstutstillingen, 1979
 • 14 norsk skulptörer, Stockholm, 1970
 • Nordisk ungdomsbiennale, Kunstnernes Hus, Oslo, 1970
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1971

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114, 193
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62, 131
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 175 (ill.), 177
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.02.1983
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 09.02.1983, (ill.)