Faktaboks

Wilhelm Suhrke
Suhrke, Wilhelm Christian
Født
2. november 1863, Fredrikshald
Død
10. mai 1950

Etter endt utdannelse arbeidet S. i sin fars bygningsforretning som han overtok 1892. S. delte sin tid mellom vanlig arkitektpraksis, entreprenørvirksomhet, annen næringsvirksomhet og politisk arbeid. Det er vanskelig å få noe klart bilde av arkitekten S., særlig fordi han også oppførte bygg tegnet av andre. Eksempelvis er han ofte nevnt som arkitekt for Asak kirke (1893) ved Halden. Her gikk han som byggmester inn med lavere anbud enn arkitekten Nils Nilsson, og fikk dermed oppførelsen etter Nilssons tegninger.

S. har oppført en rekke bygninger i Haldenområdet, men det er uklart hvilke han selv har tegnet. Imidlertid vant han arkitektkonkurransen om Arbeidersamfunnet (1890-91). I denne toetasjes pussede og middelalderinspirerte murbygningen med tre-etasjes borglignende hjørnetårn, viser S. seg som en habil arkitekt, sterkt preget av sine studier i Hannover. For øvrig er S. en av de ytterst få arkitekter som har hatt sete på Stortinget.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Barthe Marie Svendsen (1837 - 1923)
 • Ernst Wilhelm Suhrke, byggmester (1829 - 1892)

Gift med

 • 1892 med Ursula Lorange (f. 1867)

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt 1879-82
 • Polytechnische Hochschule, Hannover 1884-86

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tysk visekonsul Halden 1901-31
 • Medlem bystyret i Halden 1894-1901 og 1908-19, et stort antall andre kommunale verv
 • Stortingsmann for Halden 1903-06 og 1909-12
 • En lang rekke styreverv i næringsbedrifter og foreninger av ulike slag

Priser, premier og utmerkelser

 • 7. juni-medaljen
 • Haakon 7s jubileumsmedalje

Utførte arbeider

 • Alle i eller ved Halden. Tegnet og bygget av S.: Arbeidersamfundet (1890-91)
 • Det nye katolske hospital (1900)
 • Høiåshytta (1903). Oppført av S., muligens etter egne tegninger: Håndverkernes aldershjem (1897)
 • A/S Norsk Gardinfabrikk (1898)
 • Saugbrugs cellulose- og papirfabrikk på Kaken med elektrisitetsverk i Tistedalen (1906 og 1912)
 • Fabrikkanlegg for Haldens Bomullspinneri og Veveri i Tistedalen
 • Haldens skofabrikk
 • Østfold skofabrikk
 • Haldens gamlehjem (1923)
 • Haldens bad (1932)

Litteratur

 • Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895, Trondheim, 1895, s. 71
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1924
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1925-1938
 • Alstad, O. (Red.), Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1916, s. 52 (ill.)
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 856
 • Haug, E., 800 Haldenprofiler, Halden, 1950, s. 481–82
 • Christie, H.Christie, H., Christie, S., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, register bd. 2 s. 359
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 271
 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 381
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 412
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 178
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 89
 • Teknisk Ukeblad, 1909, s. 611
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 42
 • Teknisk Ukeblad, 1933, s. 506
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 01.11.1933
 • Morgenbladet, 01.11.1933
 • Aftenposten, 02.11.1933
 • Dagsposten, 02.11.1933
 • Smålenenes Amtstidende, 02.11.1933
 • Adresseavisen, 01.11.1938
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 01.11.1938
 • Morgenbladet, 04.11.1938
 • Arkitektnytt, 1983, s. 27