Faktaboks

Inger Lampe Søholt
Født
18. juli 1920, Oslo
Død
12. juni 2016

S. kom først i gang med sin kunstutdannelse da hun var godt over 40 år, og barna voksne. Mens hun fortsatt gikk på Akademiet, debuterte hun på Høstutstillingen 1969. S. hadde sin første separatutstilling i 1971. Hun viste nonfigurative malerier, tydelig påvirket av Jakob Weidemann, men med klar koloristisk overbevisning. Karakteristisk for S. er hennes lyriske abstraksjon. Bildene er ofte vakre og velklingende, og hun gjør aktivt bruk av lys og fargeharmonier. Med årene har S. fjernet seg noe fra de lyse, milde fargetonene, og har funnet en mørkere og mer intens fargeskala. Hun kan bruke sterke klangkombinasjoner, ofte bestående av en dominerende farge med en til to kontraster. Bildene er gjerne bygd opp rundt en hovedform, som oftest abstrakt, men med asossiasjoner til naturformasjoner eller byggverk. Hun beveger seg tidvis på grensen til det figurative. Ved å ta utgangspunkt i et landskap, og gjennom abstraksjoner fjerne alt uvesentlig, lar hun essensen av sine inntrykk stå igjen. Det kan være reiseinntrykk fra utlandet eller norsk sjø og snø. S. viste 1981 en serie med litografier i et rent figurativt formspråk. Motivene var hentet fra enkeltstående objekter og var en indikasjon på at S. vil forsøke stadig nye uttrykksformer. Hun har hatt flere opphold i Paris, og har stilt ut der en rekke ganger, både kollektivt og separat. S. er en eksperimenterende kunstner i så vel teknikk som motiver, og har tidvis et klart sosialt engasjement i sine arbeider.

Familierelasjoner

Datter av

 • Berent Friele Lampe
 • Hertha Steen

Gift med

 • Axel Søholt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • SHKS under Kåre Mikkelsen Jonsborg 1964-66, hospitant grafikklinjen 1978
 • Kunstak. under Aage Storstein, Reidar Aulie, Halvdan Ljøsne 1966-70
 • SHKS under Eystein Hanche-Olsen 1979-80
 • Atelier 17, Paris under S. W. Hayter 1981-82

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Sveits 1968
 • England og Nederland 1969
 • Frankrike 1971
 • Tyrkia og Tunisia (senest 1972)
 • Hellas 1976, New York 1980
 • Opphold ved Ingrid Langaards stiftelse i Paris 1981-82

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS. Medlem av atelierkomiteen 1974-76
 • Medlem LNM, kunstnerisk råd 1981-82
 • Medlem Oslo Bildende Kunstnere, styremedlem
 • Medlem UKS
 • Association des journalistes, écrivains et artistes de France et d'outre-mer
 • Syndicat National des Peintres, Graveurs et Sculpteurs

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NKR
 • RG
 • Larvik Kunstfor.
 • Porsgrunn Kunstfor.
 • S/S Norway
 • La maison de Norvège, Cité de l'université, Paris

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1969-1970
 • Høstutst., 1973
 • Høstutst., 1982-1983
 • Vestlandsutst., 1970
 • Vestlandsutst., 1972-1975
 • Østlandsutst., 1980-1981
 • Vårutst., 1970
 • Vårutst., 1976
 • Vårutst., 1978-1981
 • Ung Norsk konst idag, 1970
 • 4 kunstnere, 1972
 • Kvinnen og kunsten, 1975
 • Nordiska Kvinnor, vandreutst., 1980
 • Salon d'automne, Paris, 1981
 • Cité Internastionale de Arts, Paris, 1981-1982
 • Les artistes contemporains, 1981
 • 5. Biennale, Valparaiso, 1981
 • 6. Biennale, Valparaiso, 1983
 • Mini Print, 1982-1983

Litteratur

 • i Aftenp., 01.04.1971
 • i Aftenp., 17.04.1972
 • i Dagbl., 13.04.1971
 • i Dagbl., 17.04.1972
 • i Arb.bl., 19.04.1972
 • Rogalands Avis, 10.10.1972, (ill.)
 • Rogalands Avis, 24.10.1972, (ill.)
 • Stvg. Aftenbl., 11.10.1972
 • Stvg. Aftenbl., 03.11.1972
 • i NHST, 15.03.1977
 • i Arb.bl., 16.03.1977
 • i VG 1, 08.03.1977
 • Hamar Arb.bl., 07.04.1978
 • Arbl.bl., 27.04.1981, (ill.)
 • i Morgenbl., 08.05.1981, (ill.)
 • i Aftenp., 12.09.1983

Faktaboks

Inger Lampe Søholt