K. var fra 1733 bosatt på plassen Kjørren i Heidal. Han var en av de mange akantusskjærere som etterfulgte Jakob Klukstad i den såkalte krillskurdskole i Gudbrandsdalen. De fleste av K.s arbeider er etterligninger etter Klukstad, men viser at han var en dyktig håndverker. K. fikk oppdrag i mange Gudbrandsdal-kirker, Kvikne, Svatsum, Follebu, Kvam, Sel og dessuten i Hegge kirke, Valdres. Fremheves må inventaret i Kvikne kirke, laget etter mønster av Klukstads inventar i Heidal kirke. Det var malt i sterke farger. K. stafferte selv sine arbeider og laget malerier i skårne akantusrammer. Regencestilens båndmotiv ble ikke benyttet i ornamentikken, men små innslag av rokokko forekommer. Foruten de vanlige figurscener i altertavlene skar han større evangelistfigurer til korskrankene i Kvikne og Heidal kirker. K. har også laget gravsteiner av kleber med akantuspryd.