H. har gjennom hele livet vært sterkt knyttet til sin hjembygd, dens natur og folkelige tradisjoner. Han maler bygda og fjellet og figurkomposisjoner med motiv fra sagn og folkediktning. Han har vært innom treskjæring og har laget kartonger for billedvev. Men viktigere enn den ytre, åpenbare påvirkning er det at han i sine beste ting viser et dypere slektskap med en dekorativ folkekunsttradisjon. Han bygger på linjen og flaten. Flaten er i høy grad noe konkret, han maler helst på gamle treplater som prepareres slik at de bevarer sitt særpreg. Flaten fylles på en ornamental måte, elementene grupperes i rekker horisontalt eller vertikalt og flettes sammen i en enkel linjerytmikk. Koloritten er varm og saftig, med rødt, oker og grønt eller blågrønt som hovedfarger.