O. er født og oppvokst i Stavanger og i fire år drev han sin fars agenturforretning. Omkring 1950 drog han til Oslo og begynte sin utdannelse som billedkunstner. I tiden 1958–60 var O. knyttet til Universitet i Bangkok som UNESCO-stipendiat, senere har han arbeidet i mange år som tegner for aviser, bl.a. Arbeiderbladet. I 1963 utformet O. en frimerkeserie i anledning Edvard Munchs 100-årsjubileum. Han har også utført forskjellige former for illustrasjonsarbeider for en del forlag, bl.a. til Gyldendals og Fabritius' leseverk. Hans bibliofilutgave (to kapitler) av Nattens brød av J. Falkberget for Foreningen for Norsk Bokkunst ble i 1961 valgt som årets vakreste bok. De mange reiser og opphold i fremmede land preger hans motivkrets. På hans to første separatutstillinger var motivkretsen dominert av mennesker i ulike miljøer, dyr, insekter og natur. I sine malerier benytter O. et naturalistisk formspråk, men abstraherer motivet mer eller mindre, etter hva han ønsker å uttrykke. Ofte er motivet kun valgt for å løse rene formale og visuelle problemstillinger, for å beskrive en spesiell stemning eller opplevelse. I en del malerier og tegninger er formspråket stilisert og fortellende med vekt på dekorative og symbolske detaljer, f.eks. Kirkegård (Stavanger Kunstforenings Faste Galleri). Kirkegården er dels Vår Frelsers gravlund i Oslo og dels basert på minner fra kirkegården i barndommens Stavanger Båter er et stadig tilbakevendende motiv og tema i O.s kunst. I hans første store utsmykkingsoppdrag, tunnelen under Rikshospitalet i Oslo, har han malt en kjempedamper, Oceana, full av vimpler og flagg. Båtmotivet fremstilles i alle varianter. Mest typisk er turistskipene, fulle av flagg og vinkende reisende, eller tomme, forlatte skip i opplag, f.eks. For lang og tro tjeneste. O. har hatt flere tegneoppdrag for Norsk rikskringkasting og NTB i forbindelse med rettssaker der fotografering ikke har vært tillatt.