Faktaboks

Fredrik Arnesen
Født
8. januar 1879, Horten
Død
20. januar 1963, Bergen

A. praktiserte som arkitekt i 1904–07. Han var assistent hos arkitekt Z.M Kielland 1907–09 og etablerte i 1910 arkitektkontor i Bergen sammen med Arthur Darre Kaarbø under firmanavnet Arnesen og Kaarbø. De to arkitekter utførte alle sine arbeider i felleskap. A. og Darre Kaarbø var blant de arkitekter som fikk de fleste og største byggeoppgavene i Bergen i tidsrommet 1910-40. De har oppført en rekke fremtredende forretningsgårder og hoteller i byens sentrum, dessuten boligkomplekser for Bergen kommune og villaer/småhus i byens utkant. Også andre steder i Norge har de hatt byggeoppgaver, som f.eks. i Svolvær og Harstad. En av årsakene til at nettopp disse arkitekter fikk mange oppdrag, var at de hadde evnen til å utforme gode og praktiske planløsninger. Deres materialbehandling og detaljutforming er meget karakteristisk for de forskjellige stilepoker frem til den annen verdenskrig. Deres første store byggeoppdrag, BDS kontorbygg (1911) har barokke stiltrekk. Her ble granitt brukt i grunnmuren, på hjørner, som vindusomramminger, osv. Noen år senere, i Bergens Privatbank, ble hele fasaden utført i huggen granitt, med gedigne bygningsdetaljer. Et fremtredende trekk ved denne bygning og de fleste andre av A. og Darre Kaarbøs bygg, er at det er lagt stor vekt på detaljenes kvalitet og den håndverksmessige utførelse. Arkitektene stod selv for tegning av hver enkelt detalj, fra de mange dekorative elementer i inngangsportal til små glasskilt inne i ekspedisjonshallen. Hygeas bygg i Olav Kyrresgt. og Vernøe og Gulbrandsen på Torvalmenningen (1925–26) er bygd i streng klassisisme med mange fine detaljer. Første etasje er utført i kleberstein, likeledes hovedgesimsen, gulvene er dekket med skifer, beslagene er av bronse, treverk av mahogni og eik, osv. I Nøstehjørnet fra 1937 er det funksjonalismens formspråk som kommer til uttrykk. Bygningen er oppført i jernbetong med glatte veggflater og vinduer uten omramming. Bygningen og dens detaljutforming er laget ut fra enkle geometriske figurer, rektangel, kvadrat og sirkel.

Familierelasjoner

Gift med

 • Bergen med Dagny Kuhnle (f. 20.02.1890)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra C. Sundts legat
 • Studiereise til Tyskland og Danmark 1911
 • Sverige og Danmark 1917
 • Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike 1922
 • England, Tyskland og Danmark 1923

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem styret i Bergen Arkitektforening 1909–1914
 • medlem av flere komiteer opprettet av Bergen Arkitektforening, f.eks. komiteen for anbudsregler, 1925–26 og driftsfondet 1932–33
 • medlem av komite for iverksettelse av boligbygg, 1941

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds premie 1929 for Grand Hotel Terminus

Utførte arbeider

 • (I Bergen når intet annet er nevnt.) Smørfabrikken Loyal, Kronsminde (1916)
 • Rosenkrantz, Rosenkrantz gt. 7 for Bergen kommune (1918)
 • Johanneskirkens menighetshus, Olav Ryesv. 43 a (1922)
 • Harstad Postgård (1923)
 • Svolvær Postgård, Vågan (1924)
 • Grand hotell Terminus, Kong Oscars gt. (1925, etter konkurranse)
 • Påbygging og modernisering av Alvøen Hovedgård (1934)
 • Forretningsgårder: B.D.S. Bygning på Brandbenken (1911)
 • Bryggen 8, Kjøpmandstuen (1911)
 • Apotekersm. 1–3 for F. Beyer (1912)
 • Kong Oscars gt. 62–64 for Christiansen og Torkildsen (1913)
 • Bergens Privatbank, Torvalmenning 2 (1913, etter konkurranse)
 • Rosenkrantz gt. 5 og Lodin Leppes gt. 4 for Tyskerbryggens Interresentskap (1914)
 • Lodin Leppes gt. 1 for F. Beyer (1916 og -23)
 • Strandgt. 2 for F. Beyer (1924)
 • Olav Kyrres gt. 1, 3 og 5 for Hygea (1925)
 • Torvalmenning 12 for Vernøe og Gulbrandsen (1926)
 • Strandgt. 16 for Krøpelien (1929)
 • Løveapoteket, Strandgt. 6 og Tornøegården, Christiesgt. 5 og 7 (slutten av 1920-årene)
 • Skipsrederhuset, Kong Oscars gt. 63 (1919, ?)
 • Nøstehjørnet, Nøstetorget for W. Neumann (1937)
 • Leiegårder: H. Haugesgt. 38 og 40
 • Og Repslagergt. 18, 20 og 22 for A/S N. Ladegården (1910)
 • 4 hus i Repslagergt. for Torkhildsen (1910)
 • For den samme byggherre H. Hauges gt. 42 (1911)
 • Fortunen 5 og Finnegårdsgt. 6 for Chr. Christiansen (1911)
 • Repslagergt. 5 for Bergen kommune (1918)
 • Christian Michelsens gt. for Lohne (1918)
 • Banev. 14 b for A/S H. Hansen
 • Sandsviksvn. 21, boligkompleks for Bergen kommune (1920)
 • Repslagergt. 23 for Ole Sørensen (1929)
 • Villaer og småhus: Jægersminde 5 for Kaptein Bruun (1910)
 • Storhaugen 28 for Kaarbø (1916)
 • Søndre Blekev. 20 for Dahl (1916)
 • Kronstadhaugen for Aal (1928)
 • Seiersbjerget 9 for H. Grieg (1929)
 • Prosjekter: 3. premie, Handel og Sjøfartens hus, Bergen 1919
 • Innkjøpt utkast til Bergens håndverk- og industriforenings bygg, 1929
 • Bergens trygdekasse, 1931
 • Vinmonopolets bygg i Bergen, 1932

Litteratur

 • Arnesen, O., Kielland, Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen, 1928, (ill.) (u.p.)
 • Bøgh, Gran, Et kultursentrum, Bergen, 1946, s. 97 (ill.), 111–113, (red.)
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948, s. 172, 175
 • Madsen, S. Tschudi, De syv magre år, 1900 - 1907, Byggekunst, 1955, s. 217
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 125, 130 og 136
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 97
 • Byggekunst, 1929, s. 74, 79 (ill.), 80
 • Byggekunst, 1929, s. 74, 79 (ill.) 80, 93
 • Byggekunst, 1930, s. 40, 45 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 220
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 23, 192, 197
 • Byggekunst, 1934, s. 158, 159
 • Byggekunst, 1935, s. 115 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 45
 • Byggekunst, 1937, s. 71, 78, 155, 205–206 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 9

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, Bergen, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening