Faktaboks

Einar Berger
Berger, Einar Halvdan
Født
23. mars 1890, Finnkroken, Renøy i Troms
Død
19. mai 1961, Hvalstad i Asker

Fra 10-årsalderen drev B. fiske med faren. Han var krambodsvenn i Tromsø 1910–11 og hadde senere forskjellige yrker (handelsmann, kokk osv.) i Finnmark, var selger i Svolvær 1912 og hadde egen forretning der 1913. Han arbeidet også som poståpner, skipsekspeditør, disponent i en fabrikk og gruveeier. I 1920 slo han seg ned i Oslo som fiskehandler, men gikk konkurs.

B. hadde lenge tegnet og malt på egen hånd, men gikk i 1926 helt over til maleriet. Han reiste i mange år med sine utstillinger rundt omkring i landet, først i Tønsberg 1929 og 1930. Betydelig oppmerksomhet og strid vakte han med utstillingene i Oslo i 1930-årene. På Høstutstillingen deltok han bare i 1934, ble senere refusert. Etter en utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo høsten 1935 fikk han en innbydelse til å stille ut i Tyskland, der han holdt en rekke utstillinger 1936–37. I 1937 stilte han ut i Paris, 1938 i Nederland og USA og omtrent samtidig i Italia og Sverige. Under inntrykk først og fremst av Peder Balkes Finnmarks-bilder utformet B. i 1920-årene sin særegne landskapsstil. Han var og ble "Lofot-maleren", med malerier av fiskerbåter i opprørt hav under forrevne svarte uværsskyer, skipbrudne på hvelvet, bilder fra fiskeværene med båter tett i tett, stille speilende fjorder i sommernattlys. Penselføringen er bred og feiende, fargene voldsomme, ofte grelle, figurtegningen som regel svak. Bildene står og faller med øyeblikkets inspirasjon. Undertiden kommer symbolske innslag inn, som i Et øde sted og Orkanen (1938).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Serine Berger
 • Even A. Berger

Gift med

 • Kristina Mydske

Utdannelse

 • En kort tid elev av Ola Abrahamssons malerskole, Kristiania (ca. 1920/21)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser til Sverige, Tyskland, Paris 1937
 • Nederland, Italia samt USA 1938

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 1937 av Jeu de Paume-museum, Paris (Opp fra havet, 1935)
 • Deutsche Staatsgalerie i Stuttgart (Orkan)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • 1929
 • 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, 1933
 • Blomqvists Kunsthandel, 1935
 • Blomqvists Kunsthandel, 1937-02
 • Harstad Kunstforening, 1937
 • Hammerlunds Kunsthandel, 1939-11
 • Trondheim Kunstforening, 1939
 • Stavanger Kunstforening, 1939
 • Bergens Kunstforening, 1940
 • Kunstnernes Hus, 1941
 • 1936
 • 1936
 • 1937
 • 1936-1937, (Gall. Heller)
 • 1936
 • 1937
 • 1937, (Gal. de Paris)
 • 1938
 • 1938
 • 1938
 • 1938
 • 1938
 • 1938
 • 1945
 • 1945
 • 1958

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1934

Portretter

 • Tegning utført av sønnen Karl Mydske Berger i 1940, gjengitt i Einar Berger, katalog Kunstnernes Hus 1941

Litteratur

 • Tromsø Stiftstidende, 09.03.1931, (intervju)
 • Kunst og Kultur, 1936, s. 71
 • Kunst og Kultur, 1941, s. 187
 • Monatsschrift, Württemberg, 01.1936
 • Asker og Bærums Budstikke, 15.04.1936, (intervju)
 • Oslo Nyheds- og Avertissements-Blad, 30.03.1936
 • Konstrevy, Stockholm, 1937, s. 30
 • Velhagen und Klasings Monatshefte, 1937, 51/II, mot s. 80 (ill. i farger), 103
 • B. Kristoffersen, i Fremtiden, 12.06.1937, (intervju)
 • Nationen, 08.07.1937
 • Haalogaland, 15.10.1937
 • Rjukan Dagbladet, 30.10.1937, (intervju)
 • Kunst für Alle, München, 1937-1938, s. 42–44 (3 ill.)
 • B. Lodewiges, Einar Berger, Oslo, 1939, (rikt ill.)
 • Aftenposten, 20.11.1939
 • B. Lodewiges, Einar Berger, Ord och Bild, 1940, s. 337–45 (6 ill.)
 • Gula Tidend, 06.01.1940
 • J.H. Lyshoel, i Dagsposten, 08.01.1940
 • E.O. Hauge, i Sarpen, 13.01.1940
 • Aftenposten, 19.02.1940, (portr.foto)
 • Haugesunds Avis, 30.03.1940, (intervju)
 • Fritt Folk, 26.10.1940, (intervju)
 • Fritt Folk, 21.12.1940
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 616
 • J. Falck Andersen, En Nordlandets maler, Nordmannsforbundet, Oslo, 1941, s. 11–12
 • A.P. Pausett, Nordlandskunstnere, Hålogaland i kunst og åndsliv, Oslo, 1942, s. 179–208
 • Morgenposten, 21.01.1944, (portr. foto)
 • Rjukan Dagbladet, 05.02.1949
 • Telen, 09.02.1949
 • H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 178
 • J.J. Grimelund, O. Flønes, Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 224
 • A. Stangeland, i Morgenbladet, 31.05.1961
 • O.R. Johannesen, For den bildende kunst, Bergens kunstforening ved 125 årsjubileet, Bergen, 1963, register
 • Nordland, Oslo, 1976, s. 328, Bygd og by i Norge
 • Karl Nilsen, Blant kunstnere i det gamle Asker, Bærum, 1979, s. 160–63 (portr.foto)