Andre opplysninger

Saman med Nils O. Moen kom D. til å danne skule for rosemålinga i Hallingdal etter 1900.