M. drev i sin ungdom et verksted for teaterdekorasjoner i USA sammen med Oliver Nerland, som han senere arbeidet sammen med på Nationaltheatret i Oslo. I midten av 1930-årene ble han Alf Rolfsens assistent under siste del av utsmykkingen av Det nye krematorium i Oslo. Han var senere assistent for flere av våre muralmalere, bl.a. arbeidet han for Hugo Lous Mohr i Oslo domkirke, Alf Rolfsen i Oslo rådhus og i Ullensaker kirke og var dessuten Henrik Sørensens medarbeider både i Oslo rådhus og ved en lang rekke andre store arbeider. I 1949 og -50 assisterte han Per Krohg under utførelsen av det store maleriet til FN-bygget i New York. Til M.s beste arbeider regnes mønsterveggene i Oslo rådhus og taket i Ullensaker kirke.