Faktaboks

Alfred Seland
Johnsen (til 1938), Alfred Emil Johnsen; Seland, Alfred Emil Johnsen
Født
11. mai 1903, Risør
Død
17. april 1960, Oslo

Som ung gutt ble S. oppmuntret av tegneren Gerda Graff, da han viste talent i kunstnerisk retning. Likevel fullførte han læren som feier før han startet den kunstneriske utdannelsen. Dette skulle vise seg å være til hjelp siden, både finansielt og som inspirasjonskilde for utallige tegninger, småskulpturer og relieffer. S. debuterte på Høstutstillingen 1931 med tegningen Feieren. Først i 1933 var han representert med to gipsrelieff, det ene Feieren i arbeid (bronse 1933, Riksgalleriet). Relieffet viser et snitt av en pipe med feieren som klatrer inne i denne i et noe forenklet naturalistisk formspråk.

Mest kjent er S. for sine skulpturer til Oslo Rådhus. Han utførte Sjøfarten til østre karnapp etter konkurranseutkast. Gruppen består av en kvinne og en mann med et barn på skuldrene mellom seg. Barnet holder en båt over hodet. Gruppen danner på denne måten en høy smal frontal pyramide som bidrar til å fremheve arkitekturen. Piken med nøklene på vestre karnapp ble til etter Arnstein Arnebergs idé. Opprinnelig skulle industrien vært representert her. Også denne figuren er nøye tilpasset arkitekturen, med sitt høye, smale gallionsfigurpreg. Under symboliserer relieffet Piken med kornnek landbruket. På Rådhusets nordside er S. representert med to fabeldyr på konsoller og et relieff. Disse er nokså ulike i stil. Mens Fabeldyrene minner om de gotiske katedralers vannspyere eller grotesker, er det flate relieffet Havets hester med sin strenge aksialsymmetri av dekorativ karakter, helt underordnet arkitekturen. Det mest interessante av Rådhus-arbeidene er relieffet Vika 1880 - Albertine under østre karnapp. På en ukonvensjonell måte har S. utnyttet hjørnet slik at Christian Krohgs Albertine er fremhevet og på samme tid omringet av borgeren og halliken. Med sin fremstilling ønsket S. å gjøre henne til en formidler mellom det gamle og det nye Vika.

Som flere andre billedhuggere i etterkrigstiden laget S. krigsmonumenter. Minnesmerket utenfor Haug kirke, Hokksund, fremstiller en ung soldat med mye av den samme sikre frontaliteten som hans mindre arbeiderskildringer er preget av. Bronsefiguren Feier II (1953, Nasjonalgalleriet, Oslo) er en fin representant for denne typen. Den rette ryggen og bredbente stillingen gir figuren et selvsikkert uttrykk med frontalt preg. Spontanitet får figuren ved en skissemessig overflatebehandling som oppstår ved at arbeidsprosessen med våt gips eller leire ikke er fjernet. Tilsvarende overflate har Maleren (Willumsen) (Høstutstillingen 1958). Ved hjelp av en liten dreining i holdningen er maleren med sin pensel og palett stoppet opp i det øyeblikket han betrakter sitt motiv. S. var som kunstner ytterst selvkritisk, så hans produksjon ble ikke særlig stor, men han var en utrettelig tegner og har også utført en del grafikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Tobias Johnsen, skomaker
 • Klara Konstance Andersen

Gift med

 • Agnes Nikolea Marcussen (1903 - 1979)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1929 og Wilhelm Rasmussen 1931-35

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Conrad Mohrs legat 1936
 • Henrichsens legat 1941
 • Reiser til Frankrike, Nederland, Sverige og Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn og Norsk Billedhuggerforening

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøp i konkurranse utsmykking Oslo Rådhus: bekroning av to karnapper på øst- og vestveggen, Byen i vekst (1937) og innkjøp mindre fontene på østveggen, Vika 1880 (1937)
 • 3. premie i konkurranse Sjøfartsmonumentet i Bergen (1938)
 • 1. premie minnestein over Askers falne (sammen med Aage Schou) (1947, ikke utført)
 • 2. premie i konkurranse minnesmerke for Edvard Munch (1948)
 • 3. premie ved konkurranse Rallar-monument til Rjukan (1953)
 • innkjøp ved konkurranse om Hvalfangstmonument i Sandefjord (1953)
 • premiert for utkast Alt for Norge til Nasjonalmonument over krigens ofre (1957)
 • 1. premie ved konkurranse minnesmerke for Fridtjof Nansen (1958)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sjøfart, skulptur, Oslo Rådhus (1937-42)
 • Vika 1880 - Albertine, relieff, Oslo Rådhus (1937-46)
 • Pike med byens nøkler, skulptur, Oslo Rådhus (1942)
 • Pike med kornnek, relieff, Oslo Rådhus (40-årene)
 • 2 fabeldyr, 2 skulpturer med konsoll, Oslo Rådhus (1944)
 • Havets hester, relieff, Oslo Rådhus (40-årene)
 • Christen Collin, granittrelieff, Freiaparken (1942)
 • Krigsmonument, bauta med relieffer i bronse, Sverres plass, Oslo (1947)
 • Krigsmonument, Haug kirke, Hokksund (1947)
 • Gallionsfigur, M/S Bysanz, Fred. Olsen (1947)
 • Krigsmonument, Solsiden, Risør (1948)
 • Krigsmonument, bauta med relieffer i bronse, Sinsen, Oslo (1949)
 • Krigsmonument, relieffsmykket minneplate i bronse, Ullevål sykehus (1949)
 • Feieren I, Norsk Hydro (1953)
 • Disponent Albert Wüller, bronserelieff, Songe i Holt (1958)
 • Rallaren, Nordstrand og Tokerud (1972-78)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med skulptur og tegninger
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Risør og Tvedestrand kommuner

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1931-1935
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1956
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1960
 • Norsk Skulptur og Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Billedhuggeres tegninger, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1941
 • Sommerutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Hageskulptur, Oslo Kunstforening, 1942
 • Nordisk utst., Stockholm, 1946-1947
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Skulpturutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn jub. utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Konkurranseutkast til Nasjonalmonumentet, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Terrakotta, Kunstnerforbundet, Oslo, 1960
 • Vår skulptur idag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Separatutstillinger

 • Minneutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Risør Rådhus, 1970
 • Gall. Skansen, Risør, 1982

Ikke Angitt

 • Konkurranse om Rallarmonumentet, Kunstnernes Hus, Oslo, 1953

Portretter

 • Bronsebyste utført av Per Palle Storm (1938, Haugesund Faste Galleri, Risørhuset) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 429
 • Medalje, utført av Per Palle Storm

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 229 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 226, 246 (ill.)
 • Just, C. (Red.), Rådhuset i Oslo, Oslo, 1950, bd. 1, s. 213, 214, 230 (ill.)
 • Just, C. (Red.), Rådhuset i Oslo, Oslo, 1952, bd. 2, s. 58, 175-79 (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Bonytt, 1950, s. 145, 146-47 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 430-31 (ill.)
 • Anker, P., i Kunsten idag, 1954, hefte 29-30 s. 16
 • Monumenter og prydskulptur i Oslo, Oslo kommunes kunstsamlinger, Oslo, 1956, katalog nr. 12 register s. 62
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, register s. VIII (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 90, 92, 343 (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 154-55 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 1069
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 128, 245
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 235
 • Agder. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 351
 • Morgenbladet, 06.02.1941
 • Durban Hansen, A., i Morgenbladet, 11.02.1941
 • Aftenposten, 18.09.1944, (ill.)
 • Aftenposten, 01.12.1944, (ill.)
 • Morgenposten, 17.01.1946
 • Dagbladet, 22.06.1946, (ill.)
 • Aftenposten, 20.03.1947
 • Christiansen, A., i Morgenbladet, 26.04.1947
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 17.06.1953
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 19.06.1953
 • Aftenposten, 18.02.1957
 • Aftenposten, 19.04.1960, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 19.05.1961, (ill.)
 • Morgenposten, 19.05.1961, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 29.05.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 02.06.1961
 • Dagbladet, 15.05.1962
 • Aftenposten, 16.05.1962
 • Aust Agder Blad, 07.10.1982, (ill.)
 • Aust Agder Blad, 12.10.1982, (ill.)
 • Agderp., 12.10.1982, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 16.10.1982, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv