G. deltok i praktisk arbeid som byggmester i 1891 og var kontormann ved byggearbeider 1892–93. Han var assistent hos forskjellige arkitekter i Kristiania og i Charlottenburg ved Berlin 1893–97 og hos arkitekt Paul Due i Kristiania 1898–99. Egen praksis i Kristiania fra 1899 med filialkontor i Sandefjord 1900–1901 og i Fredrikstad 1908–09, begge etter større bybranner. I de fleste av G.s kjente arbeider kan man tydelig spore en forkjærlighet for jugendstilens fasadekomposisjoner og ornamenter. Både Steinkjer og Fredrikstad har fått karakteristiske eksempler på denne stilens arkitektur gjennom G.s virksomhet. Stod og Steinkjer Sparebanks bygning var kledd med råkopp (huggen stein), mens folke og middelskolen samme sted er oppført i pusset tegl. Den siste er sterkt artikulert ved to kraftige siderisalitter med halvsirkelformete gavler. Komposisjonen har flere nybarokke elementer, mens ornamentene er i rendyrket jugendstil. Lignende trekk finner man i Fredrikstad Privatbank. Fra ca. 1910 gikk G. over til bruk av glattere, pussete fasader, ofte av en meget tung virkning.