Faktaboks

Gustav Gulbrandsen
Gulbrandsen, Gustav Lorentz
Født
5. september 1871, Fredrikstad
Død
4. november 1942, V. Aker

G. deltok i praktisk arbeid som byggmester i 1891 og var kontormann ved byggearbeider 1892–93. Han var assistent hos forskjellige arkitekter i Kristiania og i Charlottenburg ved Berlin 1893–97 og hos arkitekt Paul Due i Kristiania 1898–99. Egen praksis i Kristiania fra 1899 med filialkontor i Sandefjord 1900–1901 og i Fredrikstad 1908–09, begge etter større bybranner. I de fleste av G.s kjente arbeider kan man tydelig spore en forkjærlighet for jugendstilens fasadekomposisjoner og ornamenter. Både Steinkjer og Fredrikstad har fått karakteristiske eksempler på denne stilens arkitektur gjennom G.s virksomhet. Stod og Steinkjer Sparebanks bygning var kledd med råkopp (huggen stein), mens folke og middelskolen samme sted er oppført i pusset tegl. Den siste er sterkt artikulert ved to kraftige siderisalitter med halvsirkelformete gavler. Komposisjonen har flere nybarokke elementer, mens ornamentene er i rendyrket jugendstil. Lignende trekk finner man i Fredrikstad Privatbank. Fra ca. 1910 gikk G. over til bruk av glattere, pussete fasader, ofte av en meget tung virkning.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mathea Olsen
 • Lars Gulbrandsen, kjøpmann

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt 1888–91
 • Königlich Technische Hochschule i Berlin 1898–99

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tyskland og Sveits 1912

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekr. Norsk Ingeniør og Arkitektforening, ark. avd. 1902–05, styremedlem 1905–06
 • medlem Aker formannskap 1917–19 samt en rekke andre kommunale verv i Aker

Utførte arbeider

 • Forretningsgård for Stod og Steinkjer Sparebank med telefon og telegrafstasjon, hjørne Kongens gt./Søndregt., Steinkjer, 1902, etter 1. premie i konkurranse 1901 (bombet 1940)
 • Steinkjer kommunale folke og middelskole, Skolegt. 22 (1903, senere handelskole)
 • Forretnings og leiegård for Fredrikstad Privatbank, Storgt. 12, Fredrikstad (1904)
 • Rolvsøy kirke ved Fredrikstad (1908)
 • Leiegårdene Bygdøy allé 51 og 51 b (muligens også fasadene for nr. 49), Oslo (1910)
 • Leiegård Hafrsfjordsgt. 7, Oslo (1911)
 • Leiegård Valkyriegt. 1719, Oslo (1914)
 • Leiegård Thomas Heftyes gt. 43, Oslo (1914)
 • Frimurernes alderdomshjem, Fredriksborgvn. 3739, Bygdøy, Oslo
 • Ø. Fredrikstad gravkapell etter 1. premie i konkurranse

Litteratur

 • Trondhjems tekniske læreanstalt. Festskrift 1870-95, Trondheim 1895, s. 78
 • Western, Aug., Fredrikstad 1814- 1914, Fr.stad __pound, 1914, s. 79-80(ill.)
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 135
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes Matrikel, Trondheim, 1916, s. 88
 • Aker 1837-1937, Oslo, 1940, bd. 1 register s. 415, bd. 3 register s. 423
 • Fjærli, L., Stod og Steinkjer Sparebank 1852-1952, Steinkjer __pound, 1952, s.40-43 (ill.)
 • Pedersen, Wicklem, J., Steinkjer 100 år, Steinkjer __pound, 1957, s. 250-51, 261(ill.)
 • Christi, S., Christi, H., Norges kirker. Østfold, Oslo, 1959, bd. 2 register s. 352
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 77
 • Akersposten, 04.09.1931
 • Byggekunst, 1945, tillegg s. 7(nekrolog)
 • Dagens Nytt, 04.09.1931
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 203
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 467
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 307
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 166

Arkivalia

 • Register over art noveau arkitektur, Antikvarisk Arkiv, Bergen

Faktaboks

Gustav Gulbrandsen