Faktaboks

Finn Eriksen
Eriksen, Gunnar Olaf Finn
Født
28. februar 1909, Narvik
Død
8. desember 1970, Oslo

E.s arbeider er preget av solid håndverk og saklig holdning overfor oppgaven. Hans tidlige arbeider viser en litt tørr naturalistisk stil. I 1950-årene utførte E. flere monumentale verk hvor han viste større frihet og selvstendighet. Dette kommer særlig til uttrykk i Frihetsmonumentet på Torget i Narvik (1956), hvor en stor, enkel kvinneakt står i klassisk stilling og danner en svak skruebevegelse opp mot armene og barnet som sitter på hennes skulder. Kvinneskikkelsen er lagt opp i store, enkle plan på grensen av en svak stilisering.

Av hans øvrige produksjon må nevnes minnesmerkene over falne i Ålesund (1948) og Kongsberg (1950); den tre meter høye statue av Fridtjof Nansen i bronse (1959) som nå er plassert ved Holmenkollbakken i Oslo; Vilhelm Krag som sitter og skuer ut over havnen i Kristiansand S, samt minnesmerket over C.G. Fleischer i Harstad (1950). E. er representert i Nasjonalgalleriet med en godt avbalansert og levende modellert kvinneakt, Statuett, i bronse (1940).

I 1959 ble E. premiert for utkastet Vår I i konkurransen om Stortingets utsmykning. Likeledes ble hans utkast til Bjørnstjerne Bjørnson-monument innkjøpt i 1960.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harder Olaus Eriksen
 • Olga Gurine Eriksen

Gift med

 • Kirsten Sørensen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1928–29
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1930–33

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1938
 • Conrad Mohrs legat 1947
 • Studiereiser til Italia og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Norsk Billedhuggerforening
 • jurymedlem ved konkurransen om Chr. Krohg-monumentet i 1953 og Henrik Wergeland-monumentet i 1958

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Minnesmerke over falne i krigen: Ålesund (1948) og Kongsberg (1950)
 • Statue av generalmajor C.G. Fleischer, Harstad (1950)
 • Minnestøtte over falne fra "Norge" og "Eidsvold", Narvik (1953)
 • Frihetsmonumentet, Torget, Narvik (1956)
 • Statue av Fridtjof Nansen, Framhuset, Oslo (1956, flyttet i 1964 til Holmenkollbakken)
 • Minnesmerke over Vilhelm Krag, Kristiansand S (ca. 1960)
 • Jente med due, Sandnes sjukehus (1960)
 • Relieffer til rådhuset i Kirkenes (1962)
 • Byste av overlege E.B. Johnsen, Narvik sykehus (1963) er utført av Trygve Thorsen
 • Relieffer til Hamar postgård (1965)
 • Relieffer til Fredskapellet, Narvik (1965)
 • Bauta med portrettrelieff av generalmajor C.G. Fleischer, Narvik
 • Bauta med portrettrelieff av ordfører Alfred Hansen, Tromsdal
 • Søsken, Lillestrøm videregående skole
 • Veitvedtpiken, Oslo
 • Friheten, Marienlyst, Oslo (1967)
 • Statue av Hans Berntsen, Mo i Rana
 • Portretthode av dir. Lars B. Krogstie, Norsk Teknisk Porselensfabrikk, Fredrikstad (1969)
 • Byste av Peter Nordsjø, Narvik (1969)
 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1933-1934
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1938
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1945-1948
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1950-1952
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1957
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1962
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1966
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1968-1969
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1971
 • Norsk Skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Skulpturutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm og Göteborg, 1951
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Vår skulptur i dag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Norsk Skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1972

Litteratur

 • Bonytt, 1943, s. 189
 • K. i dag, 1948, hefte 7, s. 59
 • Just, C., Rådhuset i Oslo, Oslo, 1950, bd. 1, s. 236, (red.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 430 (ill.)
 • Yttreberg, N.A., Narviks historie, Narvik, 1953-1954, bd. 2, register s. 451
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 59
 • Kunsten idag, Oslo, 1959, hefte 48, s. 31
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 590 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 153 (ill.)
 • Johannesen, O.R., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 158
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1968, s. 142
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 183 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 79 og 194
 • Agder, Oslo, 1977, s. 410 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4, s. 10
 • Fremover, 14.01.1946
 • Ofoten Tidende, 01.10.1946
 • Verdens Gang, 26.04.1950, (ill.)
 • Morgenbladet, 22.06.1950, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.07.1950
 • Dagbladet, 10.12.1952, (ill.)
 • Aftenposten, 28.02.1959
 • Arbeiderbladet, 28.02.1959
 • Nationen, 28.02.1959
 • Morgenposten, 28.02.1959
 • Morgenbladet, 28.02.1959
 • Aftenposten, 28.02.1959
 • Ullern Avis, 28.02.1959
 • Slee, K., i Aftenposten, 11.01.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 28.08.1964, (ill.)
 • Aftenposten, 18.05.1966
 • Aftenposten, 28.02.1969
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 10.12.1970
 • Morgenbladet, 11.12.1970

Faktaboks

Finn Eriksen