Liv og virksomhet

E.s arbeider er preget av solid håndverk og saklig holdning overfor oppgaven. Hans tidlige arbeider viser en litt tørr naturalistisk stil. I 1950-årene utførte E. flere monumentale verk hvor han viste større frihet og selvstendighet. Dette kommer særlig til uttrykk i Frihetsmonumentet på Torget i Narvik (1956), hvor en stor, enkel kvinneakt står i klassisk stilling og danner en svak skruebevegelse opp mot armene og barnet som sitter på hennes skulder. Kvinneskikkelsen er lagt opp i store, enkle plan på grensen av en svak stilisering.

Av hans øvrige produksjon må nevnes minnesmerkene over falne i Ålesund (1948) og Kongsberg (1950); den tre meter høye statue av Fridtjof Nansen i bronse (1959) som nå er plassert ved Holmenkollbakken i Oslo; Vilhelm Krag som sitter og skuer ut over havnen i Kristiansand S, samt minnesmerket over C.G. Fleischer i Harstad (1950). E. er representert i Nasjonalgalleriet med en godt avbalansert og levende modellert kvinneakt, Statuett, i bronse (1940).

I 1959 ble E. premiert for utkastet Vår I i konkurransen om Stortingets utsmykning. Likeledes ble hans utkast til Bjørnstjerne Bjørnson-monument innkjøpt i 1960.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harder Olaus Eriksen
 • Olga Gurine Eriksen

Gift med

 • Kirsten Sørensen

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1928–29; Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1930–33.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Schäffers legat 1938; Conrad Mohrs legat 1947; Studiereiser til Italia og Frankrike.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Norsk Billedhuggerforening; jurymedlem ved konkurransen om Chr. Krohg-monumentet i 1953 og Henrik Wergeland-monumentet i 1958.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Minnesmerke over falne i krigen: Ålesund (1948) og Kongsberg (1950)
 • Statue av generalmajor C.G. Fleischer, Harstad (1950)
 • Minnestøtte over falne fra "Norge" og "Eidsvold", Narvik (1953)
 • Frihetsmonumentet, Torget, Narvik (1956)
 • Statue av Fridtjof Nansen, Framhuset, Oslo (1956, flyttet i 1964 til Holmenkollbakken)
 • Minnesmerke over Vilhelm Krag, Kristiansand S (ca. 1960)
 • Jente med due, Sandnes sjukehus (1960)
 • Relieffer til rådhuset i Kirkenes (1962)
 • Byste av overlege E.B. Johnsen, Narvik sykehus (1963) er utført av Trygve Thorsen
 • Relieffer til Hamar postgård (1965)
 • Relieffer til Fredskapellet, Narvik (1965)
 • Bauta med portrettrelieff av generalmajor C.G. Fleischer, Narvik
 • Bauta med portrettrelieff av ordfører Alfred Hansen, Tromsdal
 • Søsken, Lillestrøm videregående skole
 • Veitvedtpiken, Oslo
 • Friheten, Marienlyst, Oslo (1967)
 • Statue av Hans Berntsen, Mo i Rana
 • Portretthode av dir. Lars B. Krogstie, Norsk Teknisk Porselensfabrikk, Fredrikstad (1969)
 • Byste av Peter Nordsjø, Narvik (1969)
 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1933-1934
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1938
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1945-1948
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1950-1952
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1957
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1962
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1966
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1968-1969
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1971
 • Norsk Skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Skulpturutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm og Göteborg, 1951
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Vår skulptur i dag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Norsk Skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1972

Litteratur

 • Bonytt, 1943, s. 189
 • K. i dag, 1948, hefte 7, s. 59
 • Just, C., Rådhuset i Oslo, Oslo, 1950, bd. 1, s. 236, (red.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 430 (ill.)
 • Yttreberg, N.A., Narviks historie, Narvik, 1953-1954, bd. 2, register s. 451
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 59
 • Kunsten idag, Oslo, 1959, hefte 48, s. 31
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 590 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 153 (ill.)
 • Johannesen, O.R., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 158
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1968, s. 142
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 183 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 79 og 194
 • Agder, Oslo, 1977, s. 410 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4, s. 10
 • Fremover, 14.01.1946
 • Ofoten Tidende, 01.10.1946
 • Verdens Gang, 26.04.1950, (ill.)
 • Morgenbladet, 22.06.1950, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.07.1950
 • Dagbladet, 10.12.1952, (ill.)
 • Aftenposten, 28.02.1959
 • Arbeiderbladet, 28.02.1959
 • Nationen, 28.02.1959
 • Morgenposten, 28.02.1959
 • Morgenbladet, 28.02.1959
 • Aftenposten, 28.02.1959
 • Ullern Avis, 28.02.1959
 • Slee, K., i Aftenposten, 11.01.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 28.08.1964, (ill.)
 • Aftenposten, 18.05.1966
 • Aftenposten, 28.02.1969
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 10.12.1970
 • Morgenbladet, 11.12.1970