Etter studier i København var L. virksom i Stockholm som dekorasjons- og landskapsmaler. Etter besøket i St. Petersburg slo han seg ned i Åbo hvor han arbeidet som tegnelærer. L.s hissige temperament førte imidlertid til disiplinærvanskeligheter og resulterte i rettssak, dom og avskjed fra tegneskolen i 1851. L. var ingen original kunstner. Hans landskapsmalerier fulgte tidens smak. Han hentet motivene fra Norge, Sveits og Tyskland. L. laget også en del portretter og var dessuten en dyktig tegner og teatermaler. Han laget bl.a. teaterdekorasjoner for teatret i Åbo.