B. fikk sin føste utdannelse hos maleren Hans Jørgen Nicolaysen i Bergen. Studerte ved Alte Kunstschule i Berlin 1890–92. Arbeidet en tid sammen med Eilert Adelsteen Normann og Gunnar Berg. Etter mange års pause malte hun i 1920–30-årene motiver fra Bergen, Sogn, Hardanger og Nordfjord. B. malte hovedsaklig realistiske landskapsbilder i olje.