Da K. første gang stilte ut separat i Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1928, hadde han i flere år malt landskapsbilder og stilleben. Helst søkte han sine motiver på Sørlandet og i Telemark der han malte sammen med bl.a. Henry Arntzen, Wilhelm Wangensten, Herbert Anderson og Tor Refsum. Flere somre oppholdt han seg i Grimstad-kolonien ved Arne Kavlis hjem. K.s beste arbeider fra denne tiden er koloristisk sikkert utførte landskapsbilder i en forenklet naturalisme som ligger nær opp til kunstnerkollegaene. På grunn av sykdom var K. etter begynnelsen av 30-årene mindre aktiv som maler og sluttet å stille ut.