Liv og virksomhet

E. var blant de siste malere som drog til München før Paris tok over som kunstsentrum. I München var han sammen med blant andre Otto Sinding og Oscar Wergeland og delte en tid atelier med Theodor Kittelsen. E. ble en stø naturalist som portrett-, genre- og landskapsmaler. Etter at han var flyttet tilbake til Trondheim i 1887, levde han isolert og tilbaketrukket. Han var en av de siste som holdt fast ved München-tradisjonen; om moderne kunst uttalte han en gang at han "liker ikke at bruge sterke ord - men det er noget svineri". Hans bilder omtales som "ærlige, solide og trønderske". E. var initiativtager til Trondheims første kunstforening.

Utdannelse

Elev av Hans Jahn i Trondheim 1875–80; Akademie der bildenden Künste, München 1880–83.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i München 1880–83; Reise i Lofoten 1898–99.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1884
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1886-1889
 • Verdensudstillingen, Paris, 1889
 • Trønderske malere og billedhuggere, Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • 25 kunstnere i Trøndelag, Trondheim Kunstforening, 1949

Separatutstillinger

 • Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum, Trondheim, 1911
 • Minneutstilling, Trondheim Kunstforening, 1928
 • Jubileumsutstilling, Trondheim Kunstforening, 1959

Litteratur

 • Trondheim, 1911, Katalog Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.09.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 02.09.1919
 • Blehr, S., i Norske Intelligenssedler, 05.09.1919
 • Socialdemokraten, 06.09.1919
 • Ny Tid, 03.12.1921
 • Pedersen, I., i Nidaros, 11.12.1948, (ill.)
 • Pedersen, I., i Nidaros, 18.12.1948, (ill.)
 • Pedersen, I., i Nidaros, 24.12.1948, (ill.)
 • Østby, L, Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 356
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 14
 • Arbeider-Avisa, 19.09.1959, (ill.)
 • Adresseavisen, 19.09.1959, (ill.)
 • Adresseavisen, 21.09.1959, (ill.)
 • Adresseavisen, 25.09.1959, (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 77, 193