Faktaboks

Reidar Johan Berle
Født
28. juni 1917, Bergen
Død
15. oktober 1997, Bergen

B. er først og fremst kjent som en virtuos bokkunstner. Gjennom sin store produksjon har han bidradd til å heve illustrerte barnebøker opp på et kunstnerisk nivå. Som tegner og formgiver behersker han fullt ut selve håndverket, typografi, tilrettelegging og illustrasjonsteknikk. Han kan eksperimentere med boka som kunstverk ut fra sin tekniske viten. Han har nyttet linosnitt, illustrasjoner tegnet direkte på filmfolie og offset. Med bruk av én eller et par farger kan han fremkalle inntrykket av at hele fargeskalaen er med. Han har etter hvert også utført rene bokmalerier med stort og variert fargeregister. Han har fabulerende evne og hans illustrasjoner er med årene blitt frodigere og mer fantasifulle. B. har illustrert en rekke lyriske dikt og rim for barn til tekster av Jan-Magnus Bruheim med delvis stiliserte, ornamentale bilder i raffinerte, ofte dristige farger. Han får bøkenes lyriske tone til å klinge, ikke minst ved at fargebildene har samme grunntone som det dikt de skal illustrere.

Æsops fabler har han gitt bilder som levendegjør denne nedarvede visdom og fanger inn det essensielle i situasjonene. Muntlig overlevert barnepoesi og nonsensbøker har han forsynt med humørfylte, til dels groteske illustrasjoner.

B. har fornyet illustrasjon av religiøse bøker for barn, fra det konvensjonelt søtladne over til en forening av moderne stilisering og primitiv kirkekunst. Bildene uttrykker på en gang barnlig naivitet og den opphøyethet emnet krever. Gjennom billedlig fremstilling har han bidradd til en barnlig "Nord-Norgesgeografi", først og fremst med Reinsbukken Kauto frå Kautokeino tekst av Jan-Magnus Bruheim 1963, laget med sikte på samiske barn ut fra deres forestillingsverden, og oversatt til samisk.

En rekke av de bøker han har illustrert og formgitt, er kommet med blant Utvalget av årets vakreste bøker. Enkelte billedbøker er utgitt med støtte fra Norsk kulturfond. Av grafiske arbeider må særlig nevnes fargelitografiene til Draumkvedet 1966.

Med utsmykningen av inngangshallen og trappegangens 8 etasjer i Bergens Tidendes bygg 1965 tok han skrittet over til monumentalmaleriet. Utsmykningen i abstrakte former er utført i norsk stein med de skjønneste farger i rytmisk spill på veggflaten. Ved bruken av bygningsmaterialet, stein og mørtel, knyttes maleri og arkitektur sammen.

Kjempedekorasjonen inne i fjellet i Evanger Kraftanlegg 1969 (195 kvm) er abstrakt i formen. Veggen er støpt i betong, og gjennombrutte felter er forsynt med hugget glass i forskjellige nyanser.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Marie Berle
 • Arnt Berle

Utdannelse

 • Bergens Kunsthåndverkskole 3 år
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1942–45, eksamen med innstilling
 • Vestlandets kunstak. og hospitant ved Kunstakademiet København

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid
 • Studiereiser til alle nordiske land
 • England
 • Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Bildende Kunstneres Forening Bergen
 • Tegnerforbundet

Priser, premier og utmerkelser

 • Bokkunstprisen 1958
 • Kariplaketten (fra Norsk kuratorium for barne- og ungdomsbøker) 1958-59
 • 13 priser for barne- og billedbøker fra KUD 1958–75

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergens Tidende, steinmosaikk i hall og trappehus (1965)
 • Evanger kraftstasjon (betongrelieff 1969)
 • Krokeide yrkesskole, svømmehallen
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Odda Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • Om natten skinner solen, Oslo 1970
 • B. laget til å begynne med fortrinnsvis bokomslag, bokutstyr og vignetter. B. har fra 1948 illustrert ca. 40 bøker, vesentlig barnebøker, bl.a. H. Wiig: Eventyr fra øst og vest, Bergen 1946
 • Petter Dass: Herrens Bøn, Oslo 1956
 • J.-M. Bruheim: Reinsbukken Kauto, Oslo 1963
 • Jo Tenfjord: Tre trylleord, Oslo 1976
 • Dessuten forlaget J.W. Eides julepublikasjoner 1954–77

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1968-1969
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Høstutstillingen, Oslo, 1974
 • Vestlandsutstillingen, 1947
 • Vestlandsutstillingen, 1954-1955
 • Vestlandsutstillingen, 1958
 • Vestlandsutstillingen, 1961-1962
 • Vestlandsutstillingen, 1964-1965
 • Vestlandsutstillingen, 1968
 • Biennaler for barnebokillustrasjoner, Tsjekkoslovakia, bl.a.
 • Biennaler for barnebokillustrasjoner, Italia, bl.a.

Separatutstillinger

 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1958
 • Universitetsbiblioteket, Bergen, 1974
 • Bergens Kunstforening, 1977

Portretter

 • Tegnet av Harald Nilsen

Eget forfatterskap

 • Om natten skinner solen, Oslo, 1970

Litteratur

 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk Illustrasjonskunst 1850 -1950, Oslo, 1952
 • Kunst og Kultur, 1967, s. 301
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2
 • Hagemann, S., Barnelitteratur i Norge, Oslo, 1974, bd. 3
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 181
 • Verden i dag. Samtidsleksikon 1977, Oslo, 1977, s. 290
 • Lexicon der Kinder- und Jugendliteratur, Basel, 1977, bd. 2, s. 582
 • Dahl, Chrix, i Bokbladet, Oslo, 1962, nr. 2
 • Dahl, Chrix, i Bokbladet, Oslo, 1964, nr. 2
 • Dahl, Chrix, i Bokbladet, Oslo, 1965, nr. 2
 • Rude, R., i Bokbladet, Oslo, 1967, nr. 2
 • Johnson, A., i Bokbladet, 1968, nr. 1
 • Ranheimsæter, ø., i Bokbladet, Oslo, 1973, nr. 3
 • Askeland, J., i Bergens Tidende, 16.11.1965
 • Bergens Tidende, 27.11.1969
 • Aftenposten, 28.11.1969