S. ble kaptein i hæren 1895, men fritatt fra tjeneste pga. sykdom i 1911. Han hadde et stort talent som tegner og maler og deltok 8 ganger på Høstutstillingen med teknisk dyktige og til dels melankolsk pregede landskapsbilder. S. skal også ha levert illustrasjonsarbeider og laget akvareller av hester.