Faktaboks

Hans Wilhelm Dop Smith
Født
17. september 1862, Christiania
Død
1930, (død etter 1930)

S. ble kaptein i hæren 1895, men fritatt fra tjeneste pga. sykdom i 1911. Han hadde et stort talent som tegner og maler og deltok 8 ganger på Høstutstillingen med teknisk dyktige og til dels melankolsk pregede landskapsbilder. S. skal også ha levert illustrasjonsarbeider og laget akvareller av hester.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Christine Bertine Omsted (f. 1839)
  • Christian Smith (1831 - 1893)

Utdannelse

  • Eksamen Krigsskolens øverste avdeling 1885

Stillinger, medlemskap og verv

  • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Illustrasjonsarbeider

  • J.B. Bull: "Skisser", Kristiania 1891 (sammen med A. Bloch og Gerh. Munthe)