S.' motiver er ofte mer eller mindre abstraherte nærbilder av stein, ur og svaberg, av snø og forvitret fjell. Objekter som f.eks. en gammel mur kan også være inspirasjonskilde. Maleriene er relieffer bygd opp av lag av olje og akryl til et pastost stoffmaleri. Denne kombinasjonen resulterer i sammentrekninger og krakeleringer hvor et dypere fargelag kommer til syne. Fargeskalaen er begrenset, men rik på valører, ispedd rødt, rosa og grønt. Maleriene Brytninger og Der vindene snur er i likhet med S.' fleste arbeider abstraherte, lyriske naturstemninger.