Faktaboks

Erling Viksjø
Født
4. juli 1910, Trondheim
Død
2. desember 1971, Oslo

Regjeringsbygningen. Erling Viksjø. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Arkitekt Erling Viksjøs eget sommerhus. Erling Viksjø. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Skjema av Conglo-betong. Erling Viksjø/Naturbetong A/S. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Utkast til Rådhus i Bergen. Erling Viksjø. 1951. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Utbygging av Regjeringskvartalet. Fugleperspektiv. Erling Viksjø. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Etter endt utdannelse var V. en kort tid assistent hos arkitekt Odd Guttormsen, Trondheim og Ragnar Dahl, Oslo, deretter assistent hos arkitekt Ove Bang, Oslo. Etter dennes død 1942 overtok V. kontoret sammen med Sofus Hougen og Odd Borgrud Pedersen. V. etablerte egen praksis 1946, fra ca. 1970 under navnet V.s Arkitektkontor A/S.

V. fikk tidlig flere premier i arkitektkonkurranser. Hans innkjøpte konkurranseutkast til bebyggelsesplan og boligtyper for Gaustadhaugen, V. Aker (1938) vakte oppsikt med sine Corbusier-inspirerte store skiveblokker med leiligheter gjennom to etasjer. Hans gjennombrudd kom med deltakelsen i konkurransen om ny Regjeringsbygning i Oslo (1939-40), der V. fikk én av fire like premier. Hans utførte utkast viser et skivehøyhus løftet opp på søyler med klar fremhevelse av bygningens funksjoner og konstruksjon. Også her viser han klar tilknytning til Corbusiers og Ove Bangs arkitektur. I 1946 ble V. ansatt som arkitekt for regjeringsbygningen, som stod ferdig i 1959. Under arbeidet utviklet V., i samarbeid med ingeniør Sverre Jystad, en ny type betong for bruk i fasader, kalt naturbetong, og tok patent på denne i 1957. I støpeformene for fasadeelementene legges det singel, og når den innpressede sementmørtelen er halvtørr, sandblåses overflaten, slik at singelen trer fram. Metoden gir rike muligheter for dekorativ behandling av betongfasadene. I regjeringsbygningens rasterfasade ble metoden brukt for første gang, og fasadematerialet ble V.s kjennemerke i en rekke senere bygg. Regjeringsbygningen er samtidig landets første skivehøyhus. V.s konkurranseutkast til utvidelse av Stortingsbygningen (1949) ble gitt 2. premie. Det var kanskje konkurransens mest originale og viser et 18-etasjers høyt punkthus plassert på Wessels plass i fonden av Stortingsgaten. Bakkehaugen kirke, Oslo (1959-60), etter prosjekt av Ove Bang, har også fasader i sandblåst betong. Kirkens hovedform med rektangelplan og triangeltverrsnitt har dannet forbilde for mange senere kirker. Kirken fikk prisen Betongtavlen 1961.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanna Elisabeth Larsson (f. 1881)
 • Hans Olav Lund Viksjø, lærer (1880 - 1953)

Gift med

 • Oslo, 1936 med Christmar Ovesen (f. 1912)

Utdannelse

 • Examen artium 1930
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen eksamen 1935

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1939
 • Glosimodts legat 1948
 • Egers legat 1954

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening fra 1936
 • medlem landsstyret Norske Arkitekters Landsforbund, visepresident 1960-62
 • sensor i byggekunst Norges Tekniske Høyskole 1953-54

Priser, premier og utmerkelser

 • Sundts premie 1950-52 for Snippen A/S, Luftforsvarets byggelag, Bærum
 • Betongtavlen for Bakkehaugen kirke 1961
 • Betongtavlen for Tromsøbroen 1963

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. OBOS-bygg, Øvre Tøyen (1946) sammen med Sofus Hougen, Odd B. Pedersen og Gunnar Ø. Jørgen
 • Regjeringsbygningen (1946-59) etter én av fire like premier i konkurranse 1939-40
 • Trondheimsv. 109 B, leiegård (1947-48) sammen med S. Hougen, O. B. Pedersen og G. Ø. Jørgen
 • Sofienberggt. 59-63, leiegård (1949)
 • Snippen A/S, Luftforsvarets byggelag, Flyvn. 1–15, Landingsvn. 1–9, Luftfartsvn. 2–18, Stasjonsvn. 64–66, Bærum (1949-52)
 • Utst.haller, Frogner Hovedgård (1950)
 • Marmorberget borettslag, Lambertseter (1952-54)
 • Oslo Baand- og Lidsefabrikk A/S, Teglverksgt. (1953)
 • Nord-Norsk Student- og elevhjem, John Colletts allé 110 (1953-60)
 • Stortingsmennenes hybelhus, St. Olavs gt. 35 (1954, revet) sammen med Kjell Castberg Voss
 • Oslo Helseråd, St. Olavs plass (1956-69) sammen med Inge A. Dahl
 • Kanalbroen, Tønsberg (1957)
 • Villa i Riis skog (1958)
 • Nordseter kirke ved Lillehammer (1958-64) etter 1. premie i konkurranse 1949
 • Bakkehaugen kirke (1959-60, etter prosjekt av Ove Bang)
 • Fiskerfagskole, Honningsvåg etter én premie i konkurranse 1950
 • Elkemhuset, Middelthuns gt. 27 (1960-65) etter 1. premie i engere konkurranse 1959
 • Norsk Hydro, Bygdøy allé 2 (1960-63) etter 1. premie i engere konkurranse 1955
 • Tromsøbroen (1963)
 • Kino og kunstsamling, Lillehammer etter 1. premie i konkurranse 1953
 • Eget sommerhus ved Larvik (1964)
 • Administrasjonsbygg for Standard Telefon- og Kabelfabrikk A/S, Østre Aker vei 33 (1968)
 • V.s Arkitektkontor A/S: Y-blokken, regjeringskvartalet (1956-70)
 • Rådhuset, Bergen (1968-74) etter 1. premie i konkurranse 1953
 • Konkurranseprosjekter: Innkjøp Tinghus, Stavanger (1937)
 • Innkjøp bebyggelsesplan og boligtyper for Gaustadhaugen, Vestre Aker (1938) sammen med Sven Nicolaysen
 • Innkjøp rådhus i Horten (1938) sammen med Sofus Hougen
 • 2. premie lærer- og øvingsskole, Tromsø (1939)
 • 1. premie rutebilsentral, Skien (1940-årene) sammen med Sofus Hougen og Odd B. Pedersen
 • 1. premie Tomb landbruksskole, Østfold (1940-årene) sammen med Sofus Hougen og Odd. B. Pedersen
 • 2. premie hustyper for Finnmark og Nord-Troms (1945) sammen med Sofus Hougen og Odd B. Pedersen
 • 2. premie utvidelse og ombygging Stortingsbygningen (1949)
 • 3. premie fiskeridirektorat og akvarium, Bergen (1952)
 • 3. premie politihus Oslo (1967)

Eget forfatterskap

 • Fasadebetong?, Byggekunst, 1951, s. 58–60

Litteratur

 • Byggekunst, 1937, s. 152 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 195–96, 228 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 209–10 (ill.), tillegg s. 25
 • Byggekunst, 1940, s. 42–43 (ill.)
 • Byggekunst, 1945, s. 93 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 15, 46 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 24 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, tillegg s. 2
 • Byggekunst, 1949, s. 94–96, 208–09 (ill.), tillegg s. 18–20
 • Byggekunst, 1950, s. 36, 127–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 66–67, 172–73 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 43–44, 74–75 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 26–28, 141–45, 194 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 164 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 1–28 (ill.), tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1960, s. 57–65 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 86–87 (ill.), 98, 167–73
 • Byggekunst, 1963, s. 182–88 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 178–80 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 22–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 98–101, 195 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 232–33 (ill.)
 • Byggekunst, 1970, s. 38–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 35–40 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 15
 • Bonytt, 1950, s. 206
 • Bonytt, 1951, s. 72
 • Bonytt, 1952, s. 146
 • Bonytt, 1953, nr. 4 s. XVI
 • Bonytt, 1954, s. 180–82
 • Bonytt, 1955, s. 30, 179
 • Bonytt, 1957, s. 190
 • Bonytt, 1958, s. 233, 242–44 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 41–54, nr. 3 s. 3, 9
 • Bonytt, 1960, s. 108
 • Bonytt, 1964, s. 48–49
 • Bonytt, 1965, s. 12–13, 176 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 132
 • Oslo Byleksikon, 1966, s. 40, 51, 101, 176, 207, 281, 301, 314
 • i Akersgaten, 1967, register (ill.)
 • Norske kyrkjer, 1971, register (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1977, bd. 18, s. 58–69
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 454
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Oslo. En arkitekturguide, 1984, register s. 233 (ill.)

Faktaboks

Erling Viksjø