Andre opplysninger

  • Knyttet til Fritzøe jernverk i 1730-40-årene.

Litteratur

  • Nygård Nilsen, A, Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 1, s. 255, 257, 262-264, 305, bd. 2, s. 240-241, 252

Faktaboks

Jacob Andersen