Som assistent for arkitekt Christian Fürst ledet S. oppførelsen av Trefoldighetskirken i Arendal 1885–87. Deretter etablerte han seg som arkitekt i Nord-Tyskland (Kiel og Hamburg), men beholdt kontakten med Arendal hvor han oppførte sommerhus på Hisøy og etablerte et steinhuggeri. Sammen med stadsingeniør Arnold bidrog han til den kommunale tekniske skoles bibliotek og foreslo opplegg for tegneundervisning etter egne plansjer. S. fikk også byggeoppdrag for kommunen, folkeskolen og gravkapell. Hans norske arbeider i tre atskiller seg ikke fra samtidige norske kollegaers. S. oppførte en stor villa i Arendal (1898–99) i sveitserstil. I et prosjekt for kirke i Skien viste S. en teglsteinsgotikk av samme type som kirken i Arendal.