Faktaboks

Egon Schmüser
Født
26. september 1860, Hamburg
Død
22. desember 1925, Arendal

Som assistent for arkitekt Christian Fürst ledet S. oppførelsen av Trefoldighetskirken i Arendal 1885–87. Deretter etablerte han seg som arkitekt i Nord-Tyskland (Kiel og Hamburg), men beholdt kontakten med Arendal hvor han oppførte sommerhus på Hisøy og etablerte et steinhuggeri. Sammen med stadsingeniør Arnold bidrog han til den kommunale tekniske skoles bibliotek og foreslo opplegg for tegneundervisning etter egne plansjer. S. fikk også byggeoppdrag for kommunen, folkeskolen og gravkapell. Hans norske arbeider i tre atskiller seg ikke fra samtidige norske kollegaers. S. oppførte en stor villa i Arendal (1898–99) i sveitserstil. I et prosjekt for kirke i Skien viste S. en teglsteinsgotikk av samme type som kirken i Arendal.

Utdannelse

 • Königlich Technische Hochschule, Berlin 1880-84, under Johannes Otzen 1883–84
 • utdannelse som murer og steinhugger i Tyskland 3 år antagelig 1887–91

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Norge 1885–87 og i perioder mest om sommeren 1894–1914 og 1918-ca. 1920
 • bosatt i Arendal fra ca. 1920

Utførte arbeider

 • I Norge. I Arendal når ikke annet er nevnt. Prekestol, altertavle, døpefont, orgelprospekt og terassebygning under kirken, Trefoldighetskirken (1887), ny altertavle etter brann 1895
 • Sommerhus i Steinbukta, Hisøy (1894, flyttet til Tromøya 1926)
 • Gravmonument over A. C. Houen, Arendal kirkegård (1894)
 • Strømsbu bedehus (1895)
 • Ombygging enkefru Kløckers landsted Slåbervig, Hisøy (1895–96)
 • Egen villa med innredning, Høyvn. 8 (1898–99)
 • Gravkapell, Arendal kirkegård (1898–99, revet 1969)
 • Gravkapell, Risør kirkegård (1903)
 • Gårdsanlegg Sundet ved Risør for konsul J. Prebensen (1904)
 • Våningshus Evenstad i Froland (1904)
 • Ombygging etter brann forretningsgård, Kirkegt. 5 (1908)
 • Sanatorium, Øyrås i Froland (1893)
 • Dekorasjoner i koret, Arendal kirke (al secco 1895)
 • Prosjekter: I Norge. Skien kirke etter konkurranse 1886
 • Utst. bygning (tre, 1890-årene)
 • Villa Holfeldt, Slåbervig, Hisøy (1895)
 • Arendal folkeskole, Nygt. (1899)
 • Laftet skihytte (1910)
 • Villa (1911)
 • Hytte på Hauene, Arendal (1920-årene)

Litteratur

 • R. Arnold, Arendals nye kirke, Arendal, 1888, s. 48, 53, 66, 81
 • Den vestlandske Tidende, Arendal, 23.12.1925
 • Den vestlandske Tidende, Arendal, 17.04.1963
 • Agderp., 23.12.1925
 • Agderp., 23.04.1963
 • Agderp., 08.05.1963

Arkivalia

 • Deler av S.' tegningsarkiv, tegninger Arendal kirke, Prebensens og S.' privatarkiv, Arendal, Aust-Agder-arkivet
 • Kiel, Stadtarchiv