Som tegner befatter Ø. seg med alt fra portretter og figurer til landskap, stort sett figurative. Som maler arbeider han primært med landskaper i forskjellige grader av abstrahert naturalisme. Først og fremst er det det varierte Karmøy- og Haugalandskapet fra ulike årstider som opptar ham. Fra midten av 1970-årene er formspråket blitt mer naturalistisk og med vekt på en impresjonistisk gjengivelse av stemning og atmosfæriske forhold. Ø. benytter gjerne få men kraftige farger. Fra slutten av 70-årene har han arbeidet stadig mer med akvarell. Ø. har vært medlem av Pentagruppen fra 1973.