Faktaboks

Øyvind Sørensen
Født
29. april 1887, Fredrikstad
Død
10. oktober 1962, Oslo

S. tok handelskoleeksamen i 1903, arbeidet på kontor 1903-06 og var tegner ved reproduksjonsanstalt 1906-08. I 1909 ble han ansatt som tegner i Aftenposten, den første egentlige avistegner i Norge. I mellomkrigstiden forestod han dessuten den billedmessige redaksjon og layout i A-magasinet. Han tegnet også i Urd og andre ukeblad, i vittighetspressen og i julehefter. S. ble tidlig anerkjent som en fremragende pennetegner, men han benyttet også blyant og kull. Til tross for hans kjennskap til avistegningens teknikk, var det ikke til å unngå at hans tegninger, særlig i de første år, ble maltraktert av rotasjonspressen. Jappe Nilssen skriver at originalene viser at hans portretter er kunst som hever seg høyt over det man til daglig ser i avisspalter. S. hadde journalistisk teft, et skarpt blikk og stor teknisk ferdighet, og kunne raskt fange en situasjon. Reportasjetegningen ble et grunntrekk i hans arbeid som avistegner, og han utførte oppdrag som senere er overtatt av pressefotografer. Hans samlede produksjon fremstår som en kavalkade over mennesker og begivenheter i Oslo gjennom et halvt hundreår og gir dermed et verdifullt innslag i vår kulturhistorie.

Motivkretsen spenner fra teaterpremierer til mottagelser av prominente personer, reise- og naturskildringer, sportsstevner, stilsikre miljøskildringer fra svunne tider, og i de senere år først og fremst portretter. Serien Seierens forkjempere (1945) omfatter den kongelige familie, allierte og norske militære sjefer, motstandsfolk og politikere. S. ble en meget rutinert portrettegner, og blant hans flere tusen portrettegninger, ofte representasjonsportretter, fins så vel forholdsvis tørre tegninger som fremragende portrettkunst, bl.a. av kunstnere som Ludvig Karsten og Harriet Backer. Hans stil var streng, med vekt på en utpreget nøyaktighet og portrettlikhet. På minneutstillingen i 1964 var det foruten tegninger noen grafiske arbeider, bl.a. det dekorative linoleumssnittet Bølgen. S. var en allsidig og meget benyttet illustratør og skal ha illustrert i alt ca. 60 bøker. Mest kjent er hans illustrasjoner til Trangviksposten og til H. Haugstøls bøker fra det gamle Chra.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hartvig Sørensen (1838 - 1918)
 • Olava Olsen (1852 - 1936)

Gift med

 • 1915 med Florenzia Pihlfeldt

Utdannelse

 • Elev av Johan Nordhagen, Oslo
 • Bernh. Naudin, Paris
 • Stanley Anderson og Rowland Hilder, London (1909)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Redaktør Schibsteds stip. 1911
 • T.forb.s stip. 1928, Aftenp.s stip. 1939. Studiereiser til London 1909 og 1939, Göteborg, Kbh., Berlin og Paris 1911, Nederland, Belgia, Frankrike og Italia 1920-21, New York og Chicago 1928
 • Kortere reiser til Danmark, Sverige og kontinentet

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner i Aftenp. 1909-14 og 1918-62
 • VG 1915-18. Stemmerett BKS. Formann i T.forb. 1916-18, 1929 og 1931
 • medlem av Den faste Jury
 • medlem av Tilsynsrådet for K.Hus 1937-39, varamann 1931-36 og 1949-54

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG
 • OB
 • BB
 • Ringve museum
 • Universitetet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • J. Hilditch: Rømlingerne, Kra. 1912
 • (J. Hilditch): Trangvikspostens juleutgave 1914, Kra. 1914
 • G. Norenberg: Kom da veslegut og bli me', Kra. 1914
 • (J. Hilditch): Trangviksposten juleutgave, Kra. 1915
 • Jørgen (A. Harbitz): Min egen Dina, Oslo 1917
 • (J.H. Wiers-Jenssen): Gamins epistler, Kra. (1921)
 • E. Hoffstad: Et mindeskrift. P. Schreiner sen. &Co. 1823-1923, Kra. 1923
 • (J. Hilditch): Iduns bok til norske barn, Oslo 1924
 • H. Bull Brodtkorb: Efter elefanter og løver i Afrika, Oslo 1925
 • (J. Hilditch): Trangvikspostens juleutgave, Oslo 1926 og 1927
 • F. Frøisland: Fortellinger fra fronten, Oslo 1928
 • H. Meyer: Brandfaren, Oslo (1929)
 • T. Caspari: Gaute den fredløse. Første bok, Oslo 1934
 • N. Greftegreff: Vilhelm Glasspuster, Oslo 1935
 • Charles Perm (K.J. Wisløff): Ut i solen, Oslo 1935
 • Oslo-markas friluftsråd: Oslo-marka. Oslo-fjorden, Oslo 1938-39, 3 bd.
 • E. Werner Erichsen: Et møllefirmas historie. Moss Aktiemøller gjennem 50 år. 1891-1941, Oslo 1941
 • (A. Krohn): Barnets røst, 1. samling, Oslo 1942
 • T. Caspari: Av Jotunheimens saga, Oslo 1942
 • H. Haugstøl: I tippoldefars by - Christiania, Oslo 1942
 • H. Haugstøl: De gode, gamle dager, Oslo 1943
 • H. Wildenvey: En spinnevise til Solberg Spinderi på 125-års-dagen 26. mars 1943, Drammen (1943)
 • Jacob Aalls Stockholmsreise 1823, Oslo 1944
 • H. Haugstøl: I diligencens glade tid, Oslo 1944
 • T. Caspari: Dikte i utvalg, Oslo 1945
 • E. Ancher Hansen: Henrik Wergeland. Scener fra hans liv, Oslo (1945)
 • (A. Krohn): Barnets røst, 2. samling, Oslo 1946
 • I. Drangsholt: Hverdag og fest i oldemors dager, Drammen 1946
 • I. Drangsholt: Trollfuruen, Drammen 1947
 • J. Schreiner: Norske liv 1844-1944, Oslo 1947
 • Fra fortid til framtid, Fredrikstad 1948
 • R. Stavseth: Av repslagerens saga. Tønsberg reperbane gjennom 150 år 1796-1946, Tønsberg 1948
 • H. Haugstøl: Huset i Agersgaden, Oslo 1949
 • (J. Hilditch): Trangviksposten 4.-7. samling, Oslo 1949
 • H.P. Lødrup: De mekaniske verksteders landsforeninger MVL 1889-1949, Oslo 1949
 • H. Haugstøl: Teknikk. Musikk. Brødrene Johnsen a/s gjennom 50 år 1900-1950, Oslo 1950
 • A. Michelsen (red.): Firmaet H.B. Falk gjennem 100 år, Gjøvik 1952
 • R. Stavseth: På nordnorsk kjøl. Vesteraalens dampskibs-selskab gjennom 75 år. 1881-1956, Trondh. (1956). Medillustratør i Teaterkattens beste 1909 og 1914. Tegneforbundets Aarshefter, Kra. 1917, reg., 1918 reg., 1919 reg., 1920 reg.
 • C. Kent: Under fortidens skygge, Julehelg, Oslo 1924
 • M. Hamsun: Grevinden, Julehelg, Oslo 1925
 • P. Lykke-Seest: Det franske kjøkken, Julehelg, Oslo 1927
 • E. Solheim: Som kvinnen kan være, Julehelg, Oslo 1929
 • S. Balstad: Da Jens Høgli skjøt heksen, Julehelg, Oslo 1930 og I julelag, Julehelg, Oslo 1932
 • N.C. Vogt: Gamlinger, Julehelg, Oslo 1934. Xylografi i Årsmappe NFfGK 1940.

Portretter

 • Tegning utført av Harald Nilsen gjengitt i Aftenp. 14.1.1954
 • Tegning utført av Erik Egeland (1957) gjengitt i Morgenbl. 29.4.1957
 • Tegning utført av Salo Grenning gjengitt i VG 28.4.1962
 • Tegnet selvportrett (1917) gjengitt i H. Nilsen: Forsøk på et portrett av Øyvind Sørensen, Oslo 1963
 • Tegnet selvportrett gjengitt i Nationen 27.4.1957
 • Tegnet selvportrett (1962) gjengitt i Aftenp. 27.4.1962.