I 1952 ble en egen glassklasse opprettet på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole med H. som lærer. H. var en dyktig håndverker med stor materialkunnskap. Han har laget en rekke glassvinduer og utsmykninger til norske kirker. Særlig har han utviklet grisaille-teknikken. Han utførte dessuten Per Krohgs store kombinasjon av mur og farget glass til Universitetet i Oslo, Blindern, og de runde glassmaleriene til Bodø domkirke etter tegning av Aage Storstein.